Aktualności

  • Zrzut ekranu 2018-03-19 o 00.36.00

Wiosenna Konferencja Programowa PFSz – Arłamów, 12.04 br.

March 18th, 2018|0 Comments

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Szpitali wraz z Instytutem Studiów Wschodnich mają zaszczyt zaprosić Panią/Pana na Wiosenną Konferencję Programową Polskiej Federacji Szpitali, która odbędzie się w dniach
12 – 13 kwietnia 2018 w roku w Hotelu **** Arłamów.

Podczas […]

  • PFSz,NCI,sterujacy

Grant badawczy dla PFSz od NCI (USA)

February 24th, 2018|0 Comments

Spotkanie robocze dotyczące projektu badawczego “Smoke Free Hospitals in Poland” w ramach grantu z amerykańskiego National Cancer Institute (NCI) odbyło się 23.02.2018.

Na zdjęciu znajduje się komitet sterujący projektu: Beata I. Buchelt, PhD, MBA (PFSz, UEK); […]

  • Zarzad,2018.02.23

Obradował Zarząd PFSz

February 23rd, 2018|0 Comments

Posiedzenie Zarządu PFSz z udziałem członków Rady Naczelnej oraz zaproszonych gości miało miejsce 23.02.2018.

Omówiono sprawy bieżące, w tym szczególnie tegoroczną edycję programu wymiany menedżerów HOPE, projekt kampanii na rzecz zmniejszenia liczby zakażeń szpitalnych, projekt badawczy […]

Znajdź nas na facebook’u

Ponad podziałami

Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce.

Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego.

Należymy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE.

Dowiedz się więcej

HOPE Exchange Programme

Polska Federacja Szpitali czynnie uczestniczy w edukacji kadry zarządczej. Program wymiany menedżerów HOPE Exchange Programme jest jedynym na skalę światową, tak zaawansowanym projektem gwarantującym zdobycie doświadczenia w zarządzaniu szpitalami całej Europy.

Serdecznie zapraszamy szpitale do uczestnictwa w projekcie. Obejmuje on czterotygodniowy staż, który zaproponujemy wybranemu managerowi (tutaj uczestnik) ochrony zdrowia z krajów europejskich. Jest to unikalna inicjatywa oferująca nie tylko twarde umiejętności, ale także służąca nawiązywaniu biznesowych kontaktów za granicą.

Dowiedz się więcej

Organizujemy i wspieramy

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Młodzi Menedżerowie Medycyny

Dlaczego warto do nas dołączyć

1. POLITYKA

Wpływamy na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej. Opiniujemy projekty ustaw oraz działamy na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej w medycynie.

2. OSZCZĘDNOŚĆ

Organizujemy grupy zakupowe, które pozwalają znacznie obniżyć koszty. Wpływamy na obniżenie kosztów ubezpieczenia.

3. WSPÓŁPRACA

Działamy na rzecz informatyzacji szpitali, polepszenia ergonomiki pracy. Zacieśniamy współpracę z sektorem opieki ambulatoryjnej.

4. KNOW-HOW

Pomagamy w zarządzaniu, pozyskiwaniu kapitału oraz kontaktów. Organizujemy konferencje i szkolenia.

5. DANE

Zapewniamy wymianę danych oraz benchmarking szpitali. Umożliwiamy kooperację międzynarodową.

Reprezentujemy głos pracodawców sektora szpitalnego wobec Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji państwowych

Należymy do Pracodawców RP

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi

pomoc-dla-firm-pracodawcy-rp_pl.gif
stomoz-glowny
Zrzut ekranu 2016-07-07 o 12.27.45