Aktualności

  • Synexus$2Clogo

Synexus Polska Sp. z o.o. – sukcesy członka wspierającego

April 25th, 2017|0 Comments

Podczas spotkania Zarządu Federacji 21.04.2017 dr Łukasz Więch omówił postępy w nawiązywaniu relacji biznesowych z Członkami PFSZ zainteresowanymi rozwojem dziedziny badań klinicznych na swoim terenie. Od czasu wstąpienia Synexus w szeregi Członków Wspierających, odbyło się […]

  • EKB

Szpitale ośrodkami pomocy doraźnej i ratunkowej

April 13th, 2017|0 Comments

Ewa Książek-Bator, członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali dla newslettera Termedii 13.04.2017
“- Z obecnego stanu rzeczy trzeba wyciągnąć wnioski. Możliwe są dwa rozwiązania. Albo poważna inwestycja w pomoc doraźną i wieczorową, albo – przeciwnie, koniec z […]

  • AOTMiT,siedziba

Spotkanie z AOTMiT

April 10th, 2017|0 Comments

Przedstawiciele PFSz spotkali się z kierownictwem AOTMiT.  Podczas spotkania przedstawione zostały działania PFSz oraz zespołu Młodych Menedżerów Medycyny.  Ze strony AOTMiT wyrażone zostało zainteresowanie współpracą z PFSz w zakresie pozyskiwania niektórych danych kosztowych, jak np. koszty […]

Patronujemy, zapraszamy

Znajdź nas na facebook’u

Ponad podziałami

Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce.

Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego.

Należymy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE.

Dowiedz się więcej

HOPE Exchange Programme

Polska Federacja Szpitali czynnie uczestniczy w edukacji kadry zarządczej. Program wymiany menedżerów HOPE Exchange Programme jest jedynym na skalę światową, tak zaawansowanym projektem gwarantującym zdobycie doświadczenia w zarządzaniu szpitalami całej Europy.

Serdecznie zapraszamy szpitale do uczestnictwa w projekcie. Obejmuje on czterotygodniowy staż, który zaproponujemy wybranemu managerowi (tutaj uczestnik) ochrony zdrowia z krajów europejskich. Jest to unikalna inicjatywa oferująca nie tylko twarde umiejętności, ale także służąca nawiązywaniu biznesowych kontaktów za granicą.

Dowiedz się więcej

Organizujemy i wspieramy

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Młodzi Menedżerowie Medycyny

Dlaczego warto do nas dołączyć

1. POLITYKA

Wpływamy na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej. Opiniujemy projekty ustaw oraz działamy na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej w medycynie.

2. OSZCZĘDNOŚĆ

Organizujemy grupy zakupowe, które pozwalają znacznie obniżyć koszty. Wpływamy na obniżenie kosztów ubezpieczenia.

3. WSPÓŁPRACA

Działamy na rzecz informatyzacji szpitali, polepszenia ergonomiki pracy. Zacieśniamy współpracę z sektorem opieki ambulatoryjnej.

4. KNOW-HOW

Pomagamy w zarządzaniu, pozyskiwaniu kapitału oraz kontaktów. Organizujemy konferencje i szkolenia.

5. DANE

Zapewniamy wymianę danych oraz benchmarking szpitali. Umożliwiamy kooperację międzynarodową.

Reprezentujemy głos pracodawców sektora szpitalnego wobec Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji państwowych

Należymy do Pracodawców RP

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi

pomoc-dla-firm-pracodawcy-rp_pl.gif
stomoz-glowny
Zrzut ekranu 2016-07-07 o 12.27.45