Aktualności

  • popiera stanowisko

Apel w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych

November 26th, 2021|0 Comments

Polska Federacja Szpitali popiera Apel w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych przygotowany przez Izbę POLMED.

 Wspólny apel branży w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych 

W maju br. zaczęło obowiązywać rozporządzenie UE 2017/745 w sprawie wyrobów […]

  • ZAPROSZENIE spotkanie lpz - post

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie

November 23rd, 2021|0 Comments

1 grudnia 2021 roku rusza kolejna, już III edycja programu: „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

W związku z tym, serdecznie zapraszamy na szkolenie online 30 listopada o godzinie 14:00, na którym eksperci: […]

“Odrabianie”: Ministerstwo Zdrowia odpowiada PFSz

November 23rd, 2021|0 Comments

Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedz na pismo PFSz dotyczące “Mechanizmuzwrotu środków wynikających z pomocy przewidzianej dla szpitali w postaci płatności w wysokości 1/12  kontraktu rocznego oraz tzw odrabiania świadczeń. Szczegóły w mailingu bezpośrednim do dyrektorów szpitali zrzeszonych w […]

Znajdź nas na facebook’u

Ponad podziałami

Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce.

Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy profilu specjalistycznego. Mamy podpisane porozumienia o współpracy z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali

Reprezentujemy polskie szpitale w Europejskiej Federacji Szpitali #HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE. Współpracujemy z Międzynarodową Federacją Szpitali #IHF, jedyną swiątową organizacją szpitali.

Dowiedz się więcej

HOPE Exchange Programme

Polska Federacja Szpitali czynnie uczestniczy w edukacji kadry zarządczej. Program wymiany menedżerów HOPE Exchange Programme jest jedynym na skalę światową, tak zaawansowanym projektem gwarantującym zdobycie doświadczenia w zarządzaniu szpitalami całej Europy.

Serdecznie zapraszamy szpitale do uczestnictwa w projekcie. Obejmuje on czterotygodniowy staż, który zaproponujemy wybranemu managerowi (tutaj uczestnik) ochrony zdrowia z krajów europejskich. Jest to unikalna inicjatywa oferująca nie tylko twarde umiejętności, ale także służąca nawiązywaniu biznesowych kontaktów za granicą.

Dowiedz się więcej

Organizujemy i wspieramy

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Młodzi Menedżerowie Medycyny

Dlaczego warto do nas dołączyć

1. POLITYKA

Wpływamy na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej. Działamy na rzecz wzrostu znaczenia dyrektorów szpitali w sektorze ochrony zdrowia.

2. OSZCZĘDNOŚĆ

Pokazujemy dobre praktyki zarządcze w polskich szpitalach. Współpracujemy z innowacyjnymi firmami rynku ochrony zdrowia, dzięki którym można zmniejszyć koszty.  Wspieramy zakupy grupowe, które pozwalają uzyskać lepsze ceny.

3. WSPÓŁPRACA

Działamy na rzecz poprawy finansowania, informatyzacji, polepszenia ergonomiki pracy oraz infrastruktury. Współpracujemy z interesariuszami systemu ochrony zdrowia.

4. KNOW-HOW

Wspieramy w zarządzaniu, pozyskiwaniu kapitału oraz kontaktów biznesowych. Organizujemy konferencje i szkolenia.  Organizujemy i patronujemy akcjom pomocowym dla szpitali. Pomagamy dyrektorom szpitali dzielenie się swoimi doświadczeniami.

5. DANE

Umożliwiamy wymianę danych oraz benchmarking szpitali. Prowadzimy intensywną kooperację międzynarodową, przekazując wartościowe dane i doświadczenia.

Jesteśmy głosem pracodawców sektora szpitalnego wobec Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji państwowych

Należymy do Pracodawców RP i mamy miejsce w Zespole Trójstronnym ds Zdrowia.

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali.

stomoz-glowny
Zrzut ekranu 2016-07-07 o 12.27.45