Aktualności

  • 0002KK16YPN866EG-C116-F4

Hospital Study Tour w Holandii

July 19th, 2017|0 Comments

Polska Federacja Szpitali serdecznie zaprasza swoich Członków na Hospital Study Tour w Holandii, który odbędzie się 26-29 września br. Program wizyty obejmie m. in. zagadnienia dot. budowy szpitali, e-zdrowia oraz opieki nad seniorami. W trakcie […]

  • Zrzut ekranu 2016-05-25 o 18.03.56

PFSz o sieci szpitali po publikacji wykazu szpitali PSZ

June 28th, 2017|0 Comments

Polska Federacja Szpitali ze spokojem przyjmuje wykaz szpitali zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali (PSZ).  Kwalifikacja szpitali odbywała się w oparciu o jasno określone kryteria, które były szczegółowo omawiane przez MZ oraz NFZ, także na spotkaniach […]

  • KHM17_255x170-01sz

XI Międzynarodowa Konferencja Hospital and Healthcare Management

June 23rd, 2017|0 Comments

Zakończyła się XI Międzynarodowa Konferencja Hospital and Healthcare Management w Warszawie, 22-23.06.2017.

Dwa dni konferencji, 9 sesji, 64 wykładowców i panelistów, prawie 300 uczestników.  Jeden Wiceambasador, dwóch Wiceministrów, dwóch Wiceprezydentów,  jeden Gubernator, kilkudziesięciu Prezesów i Dyrektorów […]

Znajdź nas na facebook’u

Ponad podziałami

Jesteśmy najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce.

Zrzeszamy szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, organizacyjnego, czy też profilu specjalistycznego.

Należymy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która reprezentuje około 80% zasobów szpitalnych w UE.

Dowiedz się więcej

HOPE Exchange Programme

Polska Federacja Szpitali czynnie uczestniczy w edukacji kadry zarządczej. Program wymiany menedżerów HOPE Exchange Programme jest jedynym na skalę światową, tak zaawansowanym projektem gwarantującym zdobycie doświadczenia w zarządzaniu szpitalami całej Europy.

Serdecznie zapraszamy szpitale do uczestnictwa w projekcie. Obejmuje on czterotygodniowy staż, który zaproponujemy wybranemu managerowi (tutaj uczestnik) ochrony zdrowia z krajów europejskich. Jest to unikalna inicjatywa oferująca nie tylko twarde umiejętności, ale także służąca nawiązywaniu biznesowych kontaktów za granicą.

Dowiedz się więcej

Organizujemy i wspieramy

Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia
Młodzi Menedżerowie Medycyny

Dlaczego warto do nas dołączyć

1. POLITYKA

Wpływamy na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej. Opiniujemy projekty ustaw oraz działamy na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej w medycynie.

2. OSZCZĘDNOŚĆ

Organizujemy grupy zakupowe, które pozwalają znacznie obniżyć koszty. Wpływamy na obniżenie kosztów ubezpieczenia.

3. WSPÓŁPRACA

Działamy na rzecz informatyzacji szpitali, polepszenia ergonomiki pracy. Zacieśniamy współpracę z sektorem opieki ambulatoryjnej.

4. KNOW-HOW

Pomagamy w zarządzaniu, pozyskiwaniu kapitału oraz kontaktów. Organizujemy konferencje i szkolenia.

5. DANE

Zapewniamy wymianę danych oraz benchmarking szpitali. Umożliwiamy kooperację międzynarodową.

Reprezentujemy głos pracodawców sektora szpitalnego wobec Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji państwowych

Należymy do Pracodawców RP

Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi

pomoc-dla-firm-pracodawcy-rp_pl.gif
stomoz-glowny
Zrzut ekranu 2016-07-07 o 12.27.45