W środę 29 marca 2017 r., w Ambasadzie Francji w Warszawie odbędzie się Francusko-Polska Konferencja na temat onkologii. Organizatorem wydarzenia jest Ambasada Francji i agencja Business France, we współpracy z Polską Federacją Szpitali i z udziałem ekspertów z Instytutów onkologicznych Léon Bérard z Lyonu i Oscar Lambret z Lille (UNICANCER). Konferencji współprzewodniczy Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski.
Konferencja będzie poświęcona rozwojowi stosunków partnerskich oraz współpracy naukowej, technicznej i handlowej miedzy instytucjami oraz przedsiębiorstwami sektora zdrowia z Polski i z Francji. Uczestnicy z obydwu krajów będą mieli okazje do rozmowy o głównych tendencjach rozwojowych w onkologii w zakresie prewencji, leczenia i opieki nad pacjentami.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji ochrony zdrowia, szpitali i klinik, ośrodków diagnostyki, badan klinicznych, producentów i dystrybutorów sprzętu i wyrobów medycznych, laboratoria i dystrybutorów farmaceutycznych.
Udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy tylko po wysłaniu zgłoszenia drogą mailową: katarzyna.pietrowska@businessfrance.fr oraz po otrzymaniu potwierdzenia.