Przedstawiciele PFSz wzięli udział w konferencji prasowej Pracodawców RP poświęconej projektowi tzw. sieci szpitali. PFSz reprezentowali Dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych, Dyrektor Zarządzająca PFSz Anna Banaszewska oraz Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę przede wszystkim na brak wystarczającego dialogu społecznego oraz zagrożenia dla pacjentów i świadczeniodawców. PFSz od początku postulowała opracowanie projektu sieci szpitali przez wszystkich uczestników systemu, co wyraziliśmy w oficjalnym stanowisku podczas konsultacji społecznych. Szczegóły dotyczące stanowiska PFSz znajdują się na starej stronie internetowej. Ponadto, PFSz postuluje tworzenie konsorcjów świadczeniodawców celem zabezpieczania potrzeb pacjentów z wykorzystaniem nowoczesnych form organizacyjnych, takich jak np. szpitalne oddziały wieloprofilowe, chirurgię jednego dnia, czy też organizacje koordynowanej ochrony zdrowia.Stanowisko PFSz nt. sieci szpitali, 27.10.2016