Wprowadzenie sieci szpitali może prowadzić do stworzenia nowych oddziałów terapii progresywnej, nowej funkcji w szpitalu: lekarza hospitalisty oraz do rozwoju koordynowanej opieki – przekonuje Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali i prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

http://www.mp.pl/oit/aktualnosci/161972,fedorowski-siec-moze-przyniesc-korzysci

Wywiad dla Medycyny Praktycznej