PFSz pisze do Ministra Zdrowia

“W nawiązaniu do informacji o powołaniu zespołu do spraw konsultantów w ochronie zdrowia zwracam się z prośbą o uwzględnienie głosu pracodawców, organizatorów i menedżerów zdrowia.

Postulujemy zaproszenie przedstawiciela Polskiej Federacji Szpitali na spotkanie Zespołu celem prezentacji stanowiska oraz omówienia możliwości współpracy z Zespołem. Celowe było by także zorganizowanie debaty, na przykład w ramach XI Międzynarodowej Konferencji Hospital and Healthcare Management, 22-23 czerwca 2017 roku w Warszawie.

W obszarze konsultantów ochrony zdrowia nadarza się okazja zaproponowania rozwiązań na miarę naszych czasów. Zmiana będzie wymagać zmian legislacyjnych, a przede wszystkim dobrych konsultacji społecznych z uwzględnieniem głosu uczestników systemu. Polska Federacja Szpitali postuluje daleko idące zmiany w systemie konsultantów krajowych.”