Polska Federacja Szpitali we współpracy z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku zrealizowała projekt cyklu warsztatów, które miały miejsce we Wrocławiu, Łodzi oraz Olsztynie.

 

W okresie intensywnych reform systemowych w roku 2017 oraz 2018, menedżerowie szpitali stają w obliczu zarządzania ryzykiem, którego źródłem są nowe regulacje prawne. Wpływają one między innymi na możliwość długoterminowego planowania oraz bieżącego zarządzania. Mając na względzie potrzebę wymiany doświadczeń między szpitalami zorganizowano cykl spotkań w trakcie których poruszono tematy dotyczące: finansowania, rozliczania i budżetowania świadczeń, zarządzania ryzykiem, jakości i bezpieczeństwa pacjenta, ochrony danych osobowych, diagnostyki w szpitalu, gospodarki lekiem (ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnej antybiotykoterapii), a także zwalczania zakażeń szpitalnych.

Pierwszy z warsztatów zorganizowany został w dniu 06.04.2017 w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu. Na spotkanie przybyli Dyrektorzy oraz przedstawiciele kierownictw szpitali regionu dolnośląskiego. Zarząd Federacji reprezentowała Pani Krystyna Barcik, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Kolejne spotkanie miało miejsce w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w dniu 27.04.2017 roku. Ostatnie spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 15.05.2017 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. W spotkaniu udział wzięli menedżerowie szpitali regionu warmińsko-mazurskiego,
a także kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Zarząd Federacji reprezentowała Pani Irena Kierzkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

 

Dzięki warsztatom udało się nawiązać aktywną współpracę wśród uczestników spotkań. Dyskusje między reprezentantami szpitali miały bardzo praktyczny wymiar. W warsztatach łącznie wzięło udział około 200 osób, reprezentujących ponad 50 szpitali o różnym stopniu referencyjności. Zgodnie z założeniami w spotkaniach uczestniczyli: Dyrekcje bądź Zarządy szpitali, pracownicy działów rozliczeniowych i statystyki medycznej oraz osoby odpowiedzialne za obszar diagnostyczny i epidemiologiczny.

 

Zakończenie projektu miało miejsce w dniu 23.06.2017 r. podczas XI Międzynarodowej Konferenecji Hospital & Healthcare Management: Polsko-Holenderski Szczyt Zdrowia. W trakcie panelu dyskusyjnego poświęconego „Ustawie o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta: aktualne zagadnienia” zostały wręczone na ręce Pana Ministra M. Tombarkiewicza przez Panią Prezes PKMP dr n. med. Beatę Jagielską dwa dokumenty: „Podsumowanie Warsztatów Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Polskiej Federacji Szpitali” oraz „Zalecenia 2017 – Rozliczanie badań genetycznych w chorobach nowotworowych”.

Podczas konferencji Hospital & Heathcare Management 2017 Pani Prezes PKMP  dr n. med. Beata Jagielska udzieliła wywiadu dla „Menadżera Zdrowia”, który jest dostępny pod adresem: https://www.termedia.pl/mz/Jagielska-mowi-o-rekomendacjach-ktore-przekazala-resortowi,26569.html

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz organizacjom wspierającym. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Infarmy.

 

Podsumowanie warsztatów

Zalecenia 2017 – rozliczanie badań genetycznych w chorobach nowotworowych