Poniżej znajdują się komunikaty o Walnym Zgromadzeniu oraz Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Federacji Szpitali. Zgromadzenia odbędą się na Jesiennej Konferencji Programowej, która ma miejsce 7 grudnia – przypominam o konieczności rejestracji swojej obecności. W przypadku chęci uczestnictwa prosimy o kontakt z Dyrektor Zarządzającą PFSz, Ligią Kornowską, pod adresem ligia.kornowska@pfsz.org