Polska Federacja Szpitali pozyskała prestiżowy grant sponsorowany przez amerykański National Cancer Institute na realizację projektu badawczego. Projekt badawczy pod tytułem “Smoke Free Hospitals in Poland” będzie realizowany w bieżącym roku.