Kongres Europejskiej Federacji Szpitali HOPE “AGORA” miał miejsce w Sztokholmie, 04-05.06.2018.

W kongresie, będączym uwieńczeniem tegorocznej edycji Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE wzięło udział ponad 200 osób, w większości uczestników Programu, a także gubernatorzy HOPE, krajowi koordynatorzy Programu, liasion officiers HOPE oraz zaproszeni menedżerowie ochrony zdrowia.

 

 

 

 

 

Uczestnicy Programu Wymiany Menedżerów HOPE, którzy odbywali staże w poszczególnych krajach zaprezentowali podczas 4 specjalnych sesji wyniki swojego szkolenia, w tym roku pod hasłem: Upodmiotowienie pacjenta: czy jestesmy gotowi ?.  Zatem z poszczególne kraje były reprezentowane przez zespoły partycypantów odbywających staż w danym kraju.

W składzie team Spain znaleźli się polscy menedżerowie rekomendowani przez PFSz. Agnieszka Szauer – inspektor badań klinicznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. oraz Adam Tomaszyk – członek zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz.

W składzie team Ireland znalazł się polski menedżer rekomendowany przez PFSz: Grzegorz Piotrowski, ordynator z łódzkiego szpitala Kopernika.

W składzie team Finland  znalazła się z rekomendacji PFSz Lorentyna Mikulska, menedżer bloku operacyjnego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

Team Poland był złożony z partycypantów, którzy szkolili się w polskich szpitalach: w Szpitalu Uniwersyteckim im. Dr. Biziela w Bydgoszczy oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.

 

 

 

 

 

Ciekawa była prezentacja Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). W Szwecji, właśnie samorzady regionów, których jest 21, organizują oraz finansuja z podatków ochronę zdrowia. Średnio, lokalny podatek dochodowy wynosi 30%. W Szwecji działa system wsparcia telefoniczno-informatycznego, który zapewnia specjalna korporacja będąca własnością związku samorządów.

W składzie polskiej delegacji znaleźli się: Jarosław J. Fedorowski – gubernator HOPE, Prezes PFSz; Anna Szczerbak – liaison officer HOPE, członek Rady Naczelnej PFSz; Bogusław Budziński- koordynator krajowy HOPE exchange, wiceprzewodniczący rady naczelnej PFSz; Iwona Mazur – członek rady naczelnej PFSz, Prezes STOMOZ oraz Mariusz Wójtowicz – członek zarządu PFSz.

W dniu 04.06.2018 odbyło się także posiedzenie Rady Gubernatorow Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w Sztokholmie. Polskę reprezentował Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz, gubernator HOPE i członek prezydium HOPE.

 

 

 

 

 

Szczegółowe relacje, w tym liczne zdjęcia znajdują się na profilu PFSz portalu Facebook.