Pomimo znaczącego wzrostu cen rękawic na rynku, BATNA Group uzyskała bardzo korzystne warunki handlowe dla uczestników Grupy Zakupowej, w której skład wchodziło 11 Szpitali.