Polska Federacja Szpitali wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Członków postanowiła zaangażować się w działania edukacyjne i regulacyjne dot. prawa zamówień publicznych. Zagadnienia te są szczególnie istotne i w praktyce funkcjonowania placówki stwarzają wiele problemów. PFSz w ramach swoich aktywności zamierza zaangażować się w następujące projekty:

  • przygotowanie wytycznych dot. różnych aspektów prawa zamówień publicznych – we współpracy z wiodącą polską kancelarią, a w dalszej perspektywie we współpracy również ze stroną publiczną
  • komunikacja z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych w celu nawiązania strategicznej współpracy
  • przedstawienie uwag do projektu nowego prawa zamówień publicznych
  • prowadzenie szkoleń/webinarów przeznaczonych dla przedstawicieli PFSz
Cieszymy się mogąc przekazać Państwu w załączeniu “Wytyczne dotyczące zamówień publicznych w zakresie serwisowania sprzętu medycznego”. Mamy nadzieję, że wytyczne te przyczynią się do uzyskania istotnych oszczędności, zwiększenia konkurencyjności i transparentności postępowań oraz do ograniczenia prawnych i reputacyjnych ryzyk dla szpitala. W przypadku pytań merytorycznych zapraszamy do kontaktu pod adresem ligia.kornowska@pfsz.org.