W dniu 27.03.2019 r. Anna Warczyńska, Wiceprzewodnicząca RN PFSz oraz Liaison Officer, uczestniczyła w spotkaniu Liaison Officers w Brukseli.

Głównymi tematami poruszanymi na spotkaniu były:

  1. Projekty koordynowanej opieki zdrowotnej w kontekście wyrównywania nierówności w dostępnie do leczenia oraz jakości tego leczenia – na przykładzie kilku regionów we Francji oraz Belgii.
  2. Brexit – przedstawicielka NHS zrelacjonowała sytuację w Wielkiej Brytanii. Większość krajów członkowskich UE i Hope wyraziła obawy wobec niepewności i braku wypracowania przez Wlk. Brytanię procedur ułatwiających sprzedaż wyrobów medycznych certyfikowanych tylko w Wlk. Brytanii (ok. 30% wszystkich wyrobów medycznych w obrocie) w sposób niezakłócony. Podobna sytuacja dotyczy leków.
  3. Dyrektywa antyfałszywkowa w kontekście problemów pojawiających się w tym zakresie w szpitalach.
  4. Przygotowania do HOPE Agora w Ljublanie (2-4 czerwiec br).