Polska Federacja Szpitali, jako ogólnopolską organizacja pracodawców zrzeszającą prawie 250 szpitali z obszaru całej Polski realizujących zamówienia publiczne na kwotę kilkunastu miliardów złotych rocznie, zaproponowała nawiązanie strategicznej współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie wsparcia podmiotów leczniczych w poprawnym realizowaniu zamówień publicznych na serwisowanie sprzętu medycznego, a także w rozwiązywaniu innych istotnych z punktu widzenia prawa zamówień publicznych kwestii.

Mamy nadzieję, że aktywna współpraca PFSz i Urzędu Zamówień Publicznych pomoże placówkom medycznym w zakresie zakupu i serwisowania sprzętu medycznego.

Zapraszamy jeszcze raz do wypracowanych przez nas wytycznych.

WYTYCZNE