Relacja pani Alicji Trzcińskiej, koordynatorki oddz. Gin.-Poł. olsztyńskiego WSS.
Poniżej przedstawiam krótką informacje na temat  hiszpańskiego programu, obecnie przebiega on bez zastrzeżeń
W pierwszej części mojego hiszpańskiego programu wymiany HOPE 2019, poznaje system opieki zdrowotnej w Santander( Kantabria). Każdego dnia mamy ogromną ilość spotkań z profesjonalistami w konkretnych dziedzinach. Począwszy od ekspertów w sprawach administracyjnych po profesjonalną kadrę medyczną. W drugiej części programu przeniesiemy się do Barcelony( Katalonia) by bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w tym regionie oraz dostrzec różnicę pomiędzy poszczególnymi częściami Hiszpanii. Program stworzony przez koordynatora w  Kantabrii jest bardzo obszerny i niezwykle ciekawy. Od początku do końca pokazuje wszystkie aspekty całej opieki zdrowotnej.