Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

ze względów organizacyjnych dokonujemy zmiany terminu warsztatów współorganizowanych z firmą PHILIPS, które będą dotyczyć Optymalizacji elektronicznej dokumentacji medycznej.

Nowa data to 04.12.2019, od godz. 10:30.

Proszę o wypełnienie zgłoszenia 

https://forms.gle/zTJwWsfux4NJzfun7

Z danej jednostki może przyjechać więcej niż 1 osoba, zależy nam na obecności osób które pracują z dokumentacją medyczną, na różnych etapach jej przetwarzania w danej jednostce.

Obecnie istniejące na rynku rozwiązania z zakresu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) muszą spełniać szereg wymagań: formalno-prawnych, organizacyjnych oraz  technicznych. Wyzwaniem jest również wprowadzanie i korzystanie z systemów przy ograniczonych zasobach finansowych, strukturalnych i personalnych.

W związku z tym, wspólnie z firmą PHILIPS organizujemy dedykowane warsztaty z optymalizacji elektronicznej dokumentacji medycznej

Podczas warsztatów chcielibyśmy zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i możliwościami jakie towarzyszą implementacji a następnie późniejszemu użytkowaniu systemów EDM. Mamy nadzieję, że nasza dyskusja pozwoli zbliżyć się do wypracowania rozwiązań będących odpowiedzią na problemy dzisiejszej ochrony zdrowia w kontekście digitalizacji placówek medycznych.

Na warsztaty w szczególności zapraszamy osoby, które są zainteresowane wymianą dobrych praktyk we wdrażaniu i optymalizacji procesów z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Warsztaty odbędą się:

4 grudnia o godzinie 10.30

w siedzibie

Philips Polska sp. z o.o., przy ul. Aleje Jerozolimskie 195B w Warszawie

Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY PFSz_final