PFSz podczas Jesiennej Konferencji Programowej 2018 r. Zaprezentowała “Wytyczne dotyczące zamówień publicznych w zakresie serwisowania sprzętu medycznego”, które już od roku pomagają Dyrektorom Szpitali uzyskać oszczędności, zwiększyć konkurencyjność i transparentność postępowań, a także zmniejszyć ryzyka prawne i reputacyjne. Od tego czasu PFSz przeprowadziła szereg działań:

1. Podjęliśmy dyskusję nt. Wytycznych z organizacją POLMED. W odpowiedzi na pismo POLMED, PFSz udzieliła wyjaśnień dot. Wytycznych oraz zaprosiła POLMED do współpracy nad kolejnymi edycjami Wytycznych. 

2. Rozpoczęliśmy dyskusję z Ministerstwem Zdrowia nt. Zagadnienia uregulowanego w wytycznych – Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski w piśmie z dnia 10 października 2019 roku do dyrektor Ligii Kornowskiej podkreślił, iż priorytetem w użytkowaniu wyrobów medycznych jest bezpieczeństwo pacjentów i skuteczność działania stosowania wyrobów. Pan Minister wskazał, iż przepisy ustawy o wyrobach medycznych „nie narzucają (nie nakazują ani nie zabraniają) sposobu wyboru podmiotu i warunków serwisowania sprzętu używanego przez podmioty lecznicze”, wskazał ponadto, iż prawo zamówień publicznych „zobowiązuje podmioty zamawiające do stworzenia równych warunków oferentom towarów i usług oraz ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu funduszami publicznymi”. Pan Minister zachęcił PFSZ do zaangażowania się w proces legislacyjny dotyczący serwisowania sprzętu medycznego.

3. Na fali dezinformacji i pogłosek, jakoby NFZ wymagał korzystania przez świadczeniodawców wyłącznie z serwisu podmiotów upoważnionych, o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, PFSZ zwróciła się co Prezesa NFZ o zajęcie stanowiska we wskazane sprawie, w ocenie NFZ przedstawionej w piśmie z dnia 23.10.2019: „(..)zapis par. 7 ust. 1 OWU nie nakłada na świadczeniodawców obowiązku korzystania wyłącznie z usług podmiotów wskazanych w wykazie podmiotów upoważnionych, o którym mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, ale zobowiązuje do posiadania dokumentacji wydanej przez podmioty, które mogą wylegitymować się specjalnym uprawnieniem do przeprowadzenia aktualnych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego (…)”.

Oficjalne pisma MZ i NFZ są do wglądu Członków PFSz. Cieszymy się, mogąc realnie wspierać Dyrektorów Szpitali.