Przesłanie z Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Nieporecie 29.11.2019:

Szpitale są motorem innowacji w ochronie zdrowia, a zarządzają nimi przede wszystkim wysoko wykwalifikowani menedżerowie – pozwólmy tym menedżerom zarządzać, wspierajmy i słuchajmy ich głosu. Powinniśmy być dumni z naszych działań na rzecz poprawy sytuacji polskich szpitali w tym szczególnie pacjentów i pracowników.

Na zdjęciu większość członków Rady Naczelnej i Zarządu PFSz, 28.11.2019