Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Przedstawiamy nowego Członka wspierajacego PFSz,

 

“Business Online Services Sp. z o.o. jest producentem systemów informatycznych, specjalizuje
się we wdrażaniu systemów do elektronicznego obiegu dokumentów, automatyzacji procesów
i archiwizacji. Od ponad 10 lat wdraża oprogramowanie, które pozwala skuteczniej zarządzać
procesami w dużych organizacjach, takich jak szpitale.

Specjalizujemy się w generowaniu oszczędności przez optymalizację i automatyzację
kluczowych procesów zarządczych, dostarczając:
* uszczelnienie, automatyzację i transparentność w obiegu, weryfikacji i zatwierdzaniu
dokumentów finansowych
* optymalizację procesów zaopatrzeniowych – od zapotrzebowania po fakturę – na bazie
koncepcji odchudzania i automatyzacji łańcucha dostaw
* wsparcie kontrolingu w rozliczaniu realizacji umów, monitorowaniu budżetów, rezerw
finansowych
* standaryzację i automatyzację wielu innych procesów w obszarach finansowych,
administracyjnych i kadrowych.

Nasz autorski produkt – System BOS MEDICAL WORKFLOW – automatyzuje kilkadziesiąt
różnych procesów, m. in. w jednym z największych szpitali w Polsce, a korzysta z niego
ponad 10 tysięcy użytkowników.

Jeśli chcesz nowocześnie zarządzać procesami w swoim szpitalu zapraszamy do kontaktu!
Business Online Services Sp. z o.o.
www.bosmanager.com