Darmowy program Appmedica na pomoc w walce z koronawirusem

Kolejne szpitale zwracają uwagę na rosnący problem z dostawami środków ochrony osobistej dla personelu medycznego w całej Polsce organizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Dostawy są zdecydowanie mniejsze od zamówień, często są niezgodne z ich treścią. Sytuacje komplikuje fakt, że polski system ochrony zdrowia jest zdecentralizowany. Szpitale mają różnych właścicieli. Utrudnia to szybkie zarządzanie posiadanymi zasobami, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. „Mamy możliwość jeszcze hospitalizowania dużych grup pacjentów, ale to nie może nas uśpić. Wzrost w najbliższych tygodniach będzie wykładniczy i bardzo gwałtowny. To nie jest nawet koniec początku epidemii” – powiedział 30 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Dlatego, tak ważne jest optymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, uzyskanie zdolności do bieżącego monitorowania zmieniającej się sytuacji i szukania rozwiązań alternatywnych. Dobrym przykładem takich rozwiązań jest tomografia komputerowa. W świetle ostatnich badań wykorzystywanie tomografii komputerowej klatki piersiowej może pomóc w walce z epidemią i pozwolić na zwiększenie ilości testowanych osób na obecność koronawirusa. Analiza 1014 przypadków w Wuhan wykazała, że tomografię komputerową klatki piersiowej można uznać za podstawowe narzędzie obecnego wykrywania COVID-19 na obszarach ogarniętych epidemią.

Ale by odnieść sukces w walce z koronawirusem niezbędny jest sprawny obieg informacji o aparaturze, zwłaszcza deficytowych respiratorach. Dzięki temu możliwe będzie przerzucanie ich do bardziej potrzebujących szpitali, co pozwoli szybciej udostępniać je najbardziej potrzebującym. Takie działania będę niezbędne w świetle spodziewanych wzrostów zachorowań na COVID 19. „Zaczynamy mieć w Polsce tzw. transmisję poziomą zakażeń. (…) Mamy w tym momencie 10 tys. łóżek dla pacjentów zakaźnych, ale może dojść do kolejnych kroków. Ostatni weekend nie napawa nadzieją, że te restrykcje, które wprowadziliśmy, były wystarczające” – mówi Minister Szumowski.

Potrzebna jest wiedza, gdzie specjalistyczna aparatura się znajduje i jaka jest jej zajętość. – Wiemy od naszych klientów, że trwa aktualizacja informacje o ilości i dostępności potrzebnej w czasach koronawirusa aparatury. Ale mówimy o sytuacji dynamicznej, informacje te trzeba stale aktualizować. By robić to naprawdę efektywnie potrzebny jest system informatyczny, który na bieżąco umożliwi zarządzanie istniejącymi zasobami. – mówi Maciej Szandar, dyrektor w firmie produkującej oprogramowanie do zarządzania aparaturą medyczną Appmedica. – Mamy taki program do zarządzania zasobami aparatury medycznej i innymi potrzebnymi materiałami, np. maseczkami. Dlatego, zaproponowaliśmy Ministerstwu Zdrowia jego bezpłatne udostępnienie. Dzięki temu wszystkie szpitale, ministerstwo zdrowia oraz NFZ będą mogły szybko i sprawnie aktualizować dane o posiadanej/wypożyczonej aparaturze medycznej, wraz z informacją o jej stanie technicznym. Szpitalom ułatwi również szybkie zgłaszanie zapotrzebowania oraz wypożyczania aparatury z innych szpitali. Wszystko to przyczyni się do sprawniejszej walki z koronawirusem. – wyjaśnia Maciej Szandar. Program pozwoli na wykorzystanie do maksimum posiadanego sprzętu.

W związku z akcją, producent udostępnił specjalną stronę internetową koronawirus.appmedica.pl

Appmedica-vs-koronawirus (1)

Zapraszamy szpitale zrzeszone w PFSz do skorzystania z darmowego programu #appmedica