Polska Federacja Szpitali w wyniku opublikowania komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.03 br. (https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-dla-podmiotow-leczniczych-realizujacych-umowy) spotkała się z pytaniami i obawą niektórych szpitali, czy dostarczenie leku do domu pacjenta będzie rozliczone przez płatnika publicznego, pomimo tego że nie odbywa się w placówce medyczej. W związku z tym 25.03 PFSz wysłała oficjalne zapytanie do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące rozliczania procedur z zakresu programów lekowych w sytuacji dostarczenia leków do domu pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia zadeklarował w odpowiedzi, że w pełni respektuje komunikat Ministerstwa Zdrowia w powyższym temacie. Jednocześnie starając się zaadresować zgłoszone przez Polską Federację Szpitali wątpliwości, NFZ opublikował 2.04 br. dodatkowy Komunikat, wyjaśniający zasady obowiązujące w realizacji i sprawozdawaniu świadczeń w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Komunikat znajduje się tutaj: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/programy-lekowe-a-covid-19,7684.html