Wśród postulatów zgłoszonych na posiedzenie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia znalazł się następujący postulat PFSz:

Opracowanie spójnych wytycznych postępowania, szczególnie w obecnym etapie stopniowego powracania do wznowienia pełnej działalności podmiotów leczniczych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje i wytyczne z różnych źródeł, w tym także pochodzące od konsultantów poszczególnych specjalizacji lekarskich oraz towarzystw naukowych. Z informacji zgłaszanych do Polskiej Federacji Szpitali wynika, że dyrektorzy szpitali odpowiedzialni za całokształt działalności podmiotu leczniczego napotykają na rekomendacje i wytyczne, które nie dość, że często nie są ze sobą spójne, to także w niektórych obszarach nie są spójne z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wnioskujemy o opracowanie mechanizmu, który zapewni aktualność i spójność zaleceń i wytycznych przedstawicieli poszczególnych specjalizacji lekarskich, w tym szczególnie konsultantów krajowych.

Posiedzenie Prezydium Z3S odbędzie się 12 czerwca 2020.