Szanowni Prezesi i Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,
poniżej przesyłamy informację, jaką otrzymaliśmy od Prezydenta Pracodawców RP, Pana Andrzeja Mądrali o Apelu do Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego / Chrońmy Pacjentów i Personel Medyczny. Pragniemy zaznaczyć iż PFSz w ramach członkostwa w PRP jest uczestnikiem tegoż apelu.
“Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Kilkakrotnie już zwracaliśmy sie zarówno do Ministra Zdrowia oraz też Gównego Inspektora Sanitarnego wskazując na fakt, że wielu pacjentów, niezależnie od odwiedzanego ośrodka medycznego,  odmawia właściwego udziału w procesie sanitarnym poprzez konieczne zabezpieczenie górnych dróg oddechowych.
Otrzymaliśmy bardzo pokrętne odpowiedzi dlatego,  dalej walczymy ! Jak wiadomo, pacjent odmawiający użycia maseczki czy tez innego środka zastępczego,  jest potencjalnym zagrożeniem zarówno dla innych pacjentów jak też personelu medycznego.
Mamy nadzieję, że tym razem, kiedy widzimy bardziej radykalne działania naszych decydentów , głos Pracodawców RP wreszcie zostanie wysłuchany oraz  wprowadzony do naszych jednostek ochrony zdrowia.
Serdecznie pozdrawiam,
Andrzej Mądrala”

Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz
Project Manager
tel: 697-752-855

Polska Federacja Szpitali

ul. Nowogrodzka 11, 5p.
00-513 Warszawa
tel. + 48 22 447 4300