Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

przesyłam propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia przygotowane przez PFSz, uwagi oznaczone na kolor czerwony w pliku WORD.
PFSz,MZ,stanowiskapracy,2020.08.17

W załączeniu przesyłamy pismo Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia informujące, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod numerem w wykazie prac legislacyjnych MZ 701 został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

pismo MZ

 Przedmiotowy projekt rozporządzenia dostępny jest pod następującym linkiem:  https://legislacja.gov.pl/projekt/12336801/katalog/12705151#12705151.

 W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail: dep-ns@mz.gov.pl.

Jeśli chcieliby Państwo przesłać uwagi za pośrednictwem PFSz to standardowo bardzo proszę o ich przesłanie w terminie umożliwiającym zgłoszenie, tj w wersji PDf z Państwa podpisem oraz w wersji edytowalnej maksymalnie do  8 września br.)

 

___
Pozdrawiam,
Urszula Szybowicz
Project Manager
tel: 697-752-855