Delegacja PFSz przekazała następujące postulaty dotyczące koordynacji działań wobec pandemii COVID-19 podczas spotkania z Adamiem Niedzielskim, Ministrem Zdrowia w dniu 01.10.2020

  • Proponujemy stworzenie centrów koordynacji ruchu pacjentów (CKRP) z COVID-19, np. w oparciu o sztaby zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich
  • Postulujemy aby do CKRP przekazywane były w czasie rzeczywistym informację o wolnych miejscach (łóżkach) dla pacjentów z COVID-19, z wykorzystaniem narzędzi IT
  • Proponujemy aby na poziomie szpitali informacje o wolnych miejscach pozyskiwane były i przekazywane do CKRP przez szpitalnych koordynatorów ruchu pacjentów albo inne osoby wyznaczone przez zarząd szpitala i aby od nie angażować do tego zadania lekarzy klinicystów
  • Proponujemy aby transfery pacjentów z COVID-19 były koordynowane i organizowane przez CKRP, a rolę lekarzy kierujących i akceptujących organiczyć do kwestii medycznych
  • Proponujemy określenie zasad współpracy POZ z CKRP
  • Sugerujemy konsultacyjną rolę lekarzy specjalistów chorob zakaźnych na rzecz CKRP

Powyższe postulaty zostały opracowane m.in. w oparciu o wewnętrzne konsultacje wśród dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz – dyrektorów reprezentujących wszystkie poziomy zabezpieczenia PSZ.