W dniu 21 stycznia 2021 r., dzięki współpracy Polskiej Federacji Szpitali, Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” oraz kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp. k., odbył się webinar dot. ostatnich zmian w Ratunkowym Dostępie do Technologii Lekowych. Szkolenie adresowane było w szczególności do osób zarządzających w podmiotach leczniczych, w których realizowany jest RDTL.

Podczas webinaru omówiono w szczególności następujące zagadnienia:

• Kontekst regulacji, związany z wejściem w życie Ustawy o Funduszu Medycznym;

• Opis nowego trybu finansowania leków ramach RDTL (wraz z porównaniem do poprzedniego trybu), w tym zasady ubiegania się o finansowanie oraz warunki finansowania;

• Podstawowe obowiązki szpitala, związane z koniecznością weryfikacji negatywnych przesłanek do finansowania w ramach RDTL;

• Ostatnie zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące problematyki RDTL (w tym kwestie dot. wyodrębnienia nowego zakresu świadczeń dla RDTL oraz wprowadzenia nowego wzoru wniosku).

Na zakończenie spotkania odbyła się również krótka sesja Q&A, podczas której eksperci prawni odpowiedzieli na praktyczne pytania uczestników.

Szkolenie przeprowadzone było przez prawników z kancelarii DZP – adw. Marcina Pieklaka (Partner), Katarzynę Pałkę (Associate) oraz Adama Ekk-Cierniakowskiego (Associate).