Polska Federacja Szpitali zwraca się z apelem do przedsiębiorców, których sytuacja nie uległa pogorszeniu albo uległa poprawie w czasach pandemii COVID-19 o udzielanie rabatów medykom walczącym z pandemią COVID-19 w podmiotach leczniczych.

Nasza akcja jest podyktowana wdzięcznością dla Bohaterów Medycznych i chęcią wywarcia wpływu na polepszenie sytuacji Medyków w obliczu trudnej sytuacji szpitali.  Do akcji zapraszamy firmy zrzeszone w największych organizacjach pracodawców, przede wszystkim organizacji, do której należy PFSz: Pracodawcy RP. Prosimy także naszych partnerów z zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia: Konfederację Lewiatan, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego  o przyłączenie się do akcji i jej rozpropagowanie wśród swoich członków. Zapraszamy także wszystkie inne podmioty gospodarcze do udziału. Akcja Rabat dla Medyka #RdM ma charakter całkowicie dobrowolny, a firmy do niej przystępujące prosimy o zgłaszanie tego faktu do koordynatora, Urszuli Szybowicz -Dyrektora Operacyjnego PFSz: urszula.szybowicz@pfsz.org.  W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem.

Uprzejmie informujemy, że w wielu krajach tego typu działania mają miejsce, stanowiąc jeden z przejawów dobrej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców (Good Corporate Social Responsibility). O rozwoju akcji będziemy informować na stronie internetowej pfsz.org oraz w mediach społecznościowych.  Pomysłodawcą akcji Rabat dla Medyka jest Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali #PFSz 

Prosimy Państwa dziennikarzy mediów tradycyjnych oraz internetowych o pomoc w rozpropagowaniu akcji #RabatdlaMedyka 

Wyrazem udziału w akcji niech będzie stosowanie hashtaga #RabatdlaMedyka lub #RdM