Apel o wzrost wyceny wszystkich zakresów świadczeń finansowanych przez NFZ.
Polska Federacja Szpitali jest pełnoprawnym członkiem Pracodawców RP i najbardziej reprezentatywnym głosem szpitali w tej największej organizacji pracodawców w Polsce.
Delegaci i eksperci PFSz biorą udział w pracach Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia (Z3S), w ramach delegacji Pracodawców RP, w której PFSz ma jedno z dwóch miejsc z prawem głosu, a także prawo zapraszania ekspertów.
Z3S jest najważniejszym forum konsultacji społecznych w systemie ochrony zdrowia, uczestniczą w nim przedstawiciele rządu, ogólnopolskich związków zawodowych oraz ogólnopolskich organizacji pracodawców – zgodnie z wymogami reprezentatywności określonymi dla rady dialogu społecznego (dla organizacji pracodawców zrzeszone podmioty gospodarcze muszą reprezentować ponad 50% PKD, stąd ze względów formalnych PFSz nie może być samodzielnie członkiem Z3S)