Pomimo krótkiej historii w chirurgii, technologia robotów chirurgicznych dowiodła już swoich licznych korzyści, w tym w zakresie wizualizacji, zręczności i precyzji podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych. Ewolucja chirurgii robotycznej rozpoczyna się na dobre na naszych oczach. Coraz więcej potencjalnych producentów i innowatorów przygotowuje swoje rozwiązania do wprowadzenia na rynek medyczny. W obliczu tego dynamicznego rozwoju PFSz widzi swoją istotną rolę we wspieraniu polskich szpitali w zakresie pełnego wykorzystania szans jakie niesie ze sobą robotyka medyczna i nowe technologie poprzez utworzenie i wspieranie działalności Koalicji.

1 marca 2022 miało miejsce inauguracyjne spotkanie nowopowstałej koalicji przy Polskiej Federacji Szpitali, Koalicji na rzecz rozwoju robotyki medycznej powołanej przez prof. Jarosława J.Fedorowskiego, Prezesa PFSz

Koalicja ma stać się centrum eksperckiej wiedzy o robotyce medycznej, miejsce, w którym spotykają się partnerzy kliniczni, przemysł oraz nauka i współdziałają w kierunku zwiększenia wykorzystania potencjału robotyki i powiązanych z nimi technologii w ochronie zdrowia;

Pracami koalicji kieruje prezydium w składzie:

  • Przewodnicząca Koalicji – Joanna Szyman, członkini Rady Naczelnej PFSz, prezes zarządu Grupy NEO Hospital
  • Zastępca Przewodniczącego – dr n. med. Paweł Wisz, członek zarządu Europejskiego Robotycznego Towarzystwa Urologicznego (ERUS)
  • Sekretarz – Urszula Szybowicz, Dyrektor operacyjna PFSz

Każdy członek PFSz może zgłosić akces do Koalicji i uczestniczyć w jej pracach i działaniach. W przypadku zainteresowania udziałem w Koalicji podmiotów nie będących członkami PFSz, prosimy o kontakt z Urszulą Szybowicz, Dyrektor operacyjną PFSz, urszula.szybowicz@pfsz.orgREGULAMIN KOALICJI