22.04.2022. Obrady Zarządu Polskiej Federacji Szpitali.  Naszym gościem był Dr Bernard Waśko, wiceprezes ds. medycznych centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Dynamiczna dyskusja członków Zarządu, a także Rady Naczelnej PFSz oraz szefów szpitali, które właśnie dołączyły do PFSz: Mikołów (Szpital Powiatowy), Lipno (Szpital Powiatowy) oraz Warszawa (Szpital Orłowskiego). Tematy: zatrudnianie lekarzy z Ukrainy i działania pomocowe PFSz, wynagrodzenia pracowników szpitali, wzrost wyceny świadczeń, oddziały wieloprofilowe, koordynacja działań na linii szpital-POZ, akredytacja szpitali pozasieciowych, działanie i rozwój poradni POZ przy szpitalach jako element budowania organizacji koordynowanej ochrony zdrowia, Akademia Menedżera PFSz 09.06.2022 oraz program HOPE EXCHANGE 2022.