Dostrzeżono nasze inicjatywy podejmowane konsekwentnie w zgodzie ze środowiskiem od początku istnienia spółki.  Jak mówi Pani Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes Zarządu Spółki Szpitale Pomorskie: “Czujemy się społecznie odpowiedzialni za naszych pacjentów oraz za otaczającą nas przyrodę począwszy od  zieleni po duże inwestycje“.

Przedstawiamy kilka działań szpitala w zakresie zrównoważonego rozwoju i dbania o środowisko:

✔Nowe bloki operacyjne w Gdyni, które posiadają specjalne zielone dachy, sprzyjające zmniejszeniu ilości wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji, mające zdolności termoizolacyjne i dźwiękochłonne, poprawiające mikroklimat poprzez zwiększenie wilgotności względnej powietrza. Ponadto oczyszczają powietrze, pochłaniając dwutlenek węgla i wydzielając tlen, jonizując ujemnie powietrze. Zieleń wydłuża też trwałość dachu – jest on zabezpieczony za pośrednictwem roślinności i warstwy wegetacyjnej przed promieniowaniem UV, ekstremalnymi temperaturami i wynikającymi z nich naprężeniami, uszkodzeniami mechanicznymi, a także drastycznymi zjawiskami pogodowymi (np. intensywnym gradem).  Ponadto walory termoizolacyjne zielonego dachu sprawiają, że w istotny sposób można zmniejszyć koszty ogrzewania budynku i tym samym poprawia się efektywność jego użytkowania.

✔Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń w Wejherowie wybudowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz systemów zarządzania energią

✔Termomodernizacja obiektów należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. poprzez docieplenie ścian  od zewnątrz; docieplenie stropodachów i stropów ; docieplenie stropu piwnicy; wymianę okien i drzwi; modernizację wentylacji, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; modernizację instalacji c.o i c.w.u oraz zastosowanie paneli PV na pokrycie części potrzeb własnych, docieplenie przegród budowlanych, wymianę okien i drzwi; wymianę instalacji klimakonwektorów grzejno-chłodzących z montażem chłodnic i nagrzewnic, wymianę agregatu wody lodowej, modernizację napędów central wentylacyjnych; wymianę oświetlenia wewnętrznego, montaż ogniw fotowoltaicznych oraz budowę systemu monitoringu zużycia energii w budynkach.  Modernizacja budynków wpłynie na obniżenie wydatków na cele grzewcze o ponad 67%, zmniejszenie rocznego zużycia energii finalnej w budynkach, obniżenie emisji zanieczyszczeń emitowanych przez ciepłownie zasilającą obiekty. Średnia oszczędność termomodernizowaniach (ocieplanych i modernizowanych) obiektach wynosi 45,53%.

✔Dwa rodzaje roślinności: urządzoną oraz naturalną ( 6 ha lasów) – dużo terenów zielonych  zagospodarowano i stworzono miejsca i ogródki przyjazne pacjentom, głównie nasadzając gatunki roślin, które były zagrożone wyginięciem na terenie Pomorza. Możliwe to było w latach 2019 – 2020 dzięki środkom własnym, a także dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a także licznym sponsorom i osobom prywatnym. 

✔Stała współpraca z Trójmiejską Grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Wspierania Inwestycji Przyjaznym PTA.com w zakresie minimalizacji ryzyka kolizji ptaków z oknami szpitali. Zlokalizowane gniazda na budynkach szpitalnych jaskółki oknówki oraz mewy srebrzystej zwiększają ryzyko rozbijania się o przeszklone powierzchnie szczególnie podczas pierwszych lotów. 

Gratulujemy!

zdjęcia i tekst dzięki uprzejmości Pani Prezes Jolanty Sobierańskiej-Grendy