W dniu 14 listopada 2022 r. oficjalnie została podpisana umowa pomiędzy Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie a firmą Synektik na zakup drugiego systemu robotycznego dla chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na łączną wartość 27 151 169,42 PLN netto. Obok dostawy systemu, instalacji, opieki serwisowej oraz szkolenia personelu, współpraca obejmuje również dodatkowe wyposażenie oraz dostawę instrumentów chirurgicznych na okres kolejnych 2 lat.

????????????????????????????????????

Wojskowy Szpital Medyczny w Warszawie to pierwszy polski szpital, w którym będą funkcjonowały dwa roboty da Vinci. Dotychczas w ośrodku wykonano ponad 450 zabiegów chirurgii robotycznej, w tym około 140 ginekologicznych, ponad 120 urologicznych i prawie 100 chirurgii ogólnej. W WIM wykonywane są również w asyście robota operacje kardiologiczne, głowy i szyi oraz torakochirurgiczne.

To kolejne urządzenie – robot chirurgiczny, jakie pojawi się w WIM w okresie ostatnich dwóch lat. Inwestycja w znacznej części została sfinansowana ze środków MON, dzięki czemu WIM stanie się pierwszym w Polsce ośrodkiem posiadającym dwa roboty chirurgiczne. Dzięki okolicznościom jakie wynikły z podpisanej dziś umowy w perspektywie najbliższego kwartału będziemy w stanie znacząco zwiększyć liczbę zabiegów chirurgicznych wykonywanych przy użyciu najbardziej precyzyjnej, dostępnej na rynku techniki chirurgicznej. Jednocześnie będziemy kontynuować działania nad wdrożeniami kolejnych – łącznie będzie to siedem dziedzin chirurgii – mających dziś zastosowanie w robotyce chirurgicznej. Co ważne, niektóre z nich: torakochirurgia, chirurgia szczękowo-twarzowa, chirurgia tarczycy są pierwszymi zastosowaniami w Polsce i jednymi z pierwszych w Europie. Dzięki tak szerokiemu wykorzystaniu chirurgii robotowej WIM będzie również w stanie wesprzeć AOTMiT w zakresie wiedzy niezbędnej do prawidłowej wyceny świadczeń w wielu, a nie jak dotychczas w jednym – chirurgia prostaty – zakresie przy jednoczesnym zdefiniowaniu warunków do optymalnego, w tym możliwie najbardziej efektywnego zastosowania tej nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się technologii zabiegowej na krajowym rynku medycznym. Kolejna sprawa to otwarcie na bazie WIM pierwszego w Polsce ośrodka posiadającego uprawnienia do szkolenia i certyfikacji operatorów. Jestem zdania, że Polska jest na tyle dużym, a do tego niezwykle dynamicznie rozwijającym się rynkiem chirurgii robotowej, że posiadanie takich kompetencji jest dziś niezbędne – mówił dyrektor WIM gen. broni prof. Grzegorz Gielerak

Obecnie w Polsce autoryzowane systemy chirurgii robotycznej da Vinci dostępne są w 23 szpitalach. Jednakże tylko w WIM lekarze będą mieli do dyspozycji równocześnie dwa roboty. Certyfikowanych jest 7 zespołów chirurgicznych dzięki czemu w szpitalu jest największy w Polsce wybór specjalizacji zabiegów. Niewątpliwie z tego punktu widzenia Wojskowy Instytut Medyczny to miejsce w którym najbardziej dynamicznie rozwija się chirurgia robotyczna  – podkreśla Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu Synektik, firmy będącej wyłącznym dystrybutorem da Vinci na terenie Polski, Czech i Słowacji.

System da Vinci jest systemem robotycznym czwartej generacji. Od ponad 25 lat producent, firma Intuitive, rozwija i udoskonala to narzędzie, aby w rękach chirurgów służyło dobru pacjentów. Da Vinci to przede wszystkim chirurgia małoinwazyjna czyli odczuwalna zmiana dla pacjenta. Zamiast cięcia przez wszystkie powłoki ciała, narzędzia chirurgiczne wprowadzane są przez otwory o średnicy 8 mm. Dzięki temu pacjent może wrócić do domu już w drugiej dobie po zabiegu, a do pełnej sprawności również dochodzi wielokrotnie szybciej niż po tradycyjnej operacji.

Obecnie na świecie jest zainstalowanych ponad 7,4 tys. systemów chirurgicznych da Vinci w 69 krajach, a ok. 55 tys. chirurgów zostało przeszkolonych do pracy z wykorzystaniem tego robota. Dotychczas wykonano ponad 10 mln zabiegów z udziałem robota da Vinci.

_____________________________________________________

O Wojskowym Instytucie Medycznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MON (CSK MON WIM) należy do największych, wieloprofilowych, o najwyższym stopniu referencyjności, akredytowanych placówek ochrony zdrowia w Polsce. Jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym wojskowej służby zdrowia. Ma akredytację ministra zdrowia oraz systemy zarządzania jakością w zakresie normy ISO i AQAP.

Centralny Szpital Kliniczny MON WIM PIB
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy nieustannie rozwija nowoczesną, wieloprofilową jednostkę leczniczą – Centralny Szpital Kliniczny MON WIM, która od lat rozszerza swoją strukturę poprzez realizację kolejnych inwestycji. Dzięki nim udało się zwiększyć kompleksowość udzielanych świadczeń medycznych, w myśl misji „Pacjent w centrum uwagi. Leczymy i opiekujemy się nowocześnie i bezpiecznie”. Instytut na bieżąco modernizuje istniejące kliniki i oddziały oraz sukcesywnie unowocześnia bazę sprzętową. Największą inwestycją w historii WIM był oddany do użytku w 2017 r. nowoczesny Zakład Radioterapii wraz ze zmodernizowaną Kliniką Onkologii. Z początkiem 2022 roku oddano pacjentom dwa kolejne nowe obiekty – Klinikę Okulistyki oraz budynek Poradni Specjalistycznych. W 2022 roku otwarto również filię Wojskowego Instytutu Medycznego – szpital wojskowy w Legionowie, który składa się z bloku operacyjnego i sześciu oddziałów. WIM inwestuje również w najbardziej innowacyjny sprzęt medyczny. Jesienią 2020 r. otwarto Centrum Chirurgii Robotycznej WIM, wyposażone w najnowszą generację robota operacyjnego da Vinci Xi, który umożliwia przeprowadzenie niezwykle skomplikowanych procedur operacyjnych przy użyciu minimalnie inwazyjnych technik. Duże zapotrzebowanie na interdyscyplinarne zabiegi robotyczne wymusiło potrzebę rozbudowania Centrum oraz zakupu drugiego robota operacyjnego. W ramach CCHR WIM tworzy również ośrodek kształcący personel platform robotycznych i obejmujący swoim zasięgiem Polskę i kraje Europy Wschodniej.

Więcej informacji: www.wim.mil.pl

O Grupie Synektik

Grupa Synektik jest wiodącym producentem zaawansowanych produktów radiofarmaceutycznych oraz rozwiązań informatycznych (m.in. platformy teleradiologicznej Zbadani.pl), dostawcą usług serwisowo-pomiarowych oraz dystrybutorem innowacyjnych urządzeń medycznych, stosowanych w diagnostyce oraz terapii w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii.

W ramach segmentu dystrybucji urządzeń medycznych Spółka współpracuje z kilkunastoma globalnymi producentami wyrobów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Dzięki tak szerokiemu portfolio produktów oraz nabytym kompetencjom firma oferuje m.in. budowę hybrydowych sal operacyjnych w systemie „pod klucz”.

Synektik posiada na terenie Polski trzy zakłady produkcyjne radiofarmaceutyków, z których jeden pełni funkcję centrum badawczo-rozwojowego zajmującego się opracowywaniem nowych, innowacyjnych produktów znajdujących zastosowanie w onkologii, kardiologii i neurologii. Grupa rozwija również własne centrum badań klinicznych. Spółka pozostaje jednocześnie wiodącym dostawcą radiofarmaceutyków specjalnych na terenie Polski, służących m.in. do diagnostyki raka wątrobokomórkowego czy prostaty i jego przerzutów do kości. Flagowym projektem Spółki jest kardioznacznik – innowacyjny, charakteryzujący się globalnym potencjałem radiofarmaceutyk do diagnostyki choroby wieńcowej, którego rozwój jest obecnie na etapie badań klinicznych.

Firma Synektik od 2018 roku jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem systemu chirurgii robotycznej da Vinci w Polsce, a od 2022 również w Czechach i Słowacji.

Więcej informacji: www.synektik.pl

______________________________________________

Zapraszamy do kontaktu:

 

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy
Jacek Doniec, kierownik Centrum Chirurgii Robotycznej
tel. kom.: +48 665 707 496,
e-mail: cchr@wim.mil.pl
sekretariat tel.: 261 817 799

 

SYNEKTIK

Karolina Koprowska, Specjalista ds. Marketingu

tel. kom.: +48 722 185 010

e-mail: kkoprowska@synektik.com.pl