Zmiany w składzie Zarządu Polskiej Federacji Szpitali PFSz

Podczas posiedzenia Rady Naczelnej 30.11.2022, w przededniu Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Warszawie, miały miejsce zmiany w składzie Zarządu PFSz. Rezygnacje zgłosili, jednocześnie deklarując gotowość pracy w Radzie Naczelnej PFSz (alfabetycznie):

  • Krystyna Barcik – wykładowca, Wyższa Szkoły Medyczna w Legnicy
  • Janusz Boniecki – przewodniczący Rady Nadzorczej, Szpital Miejski w Miastku
  • Małgorzata Majer – prezes Zarządu, Zduńskowolski Szpital Powiatowy
  • Mariusza Wójtowicz – prezes Zarządu, Szpital Miejski w Zabrzu

W skład Zarządu PFSz zostali powołani (alfabetycznie):

  • Izabela Marcewicz-Jendrysik – Dyrektor, Warszawski Szpital dla Dzieci
  • Piotr Nowicki – Dyrektor, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  • Mariusz Trojanowski – Prezes Zarządu, Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim

„W imieniu Polskiej Federacji Szpitali składam serdecznie gratulacje wszystkim menedżerom szpitali nowo powołanym w skład Zarządu i życzę owocnej współpracy. Jednocześnie bardzo dziękuję dotychczasowym członkom Zarządu za znaczący wkład w rozwój naszej Federacji” – Jarosław J. Fedorowski – Prezes PFSz.

W Zarządzie PFSz pozostaje także Ewa Książek-Bator – prezes Zarządu, HMS Clinic w Gdyni oraz Irena Kierzkowska – dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

W najbliższym czasie przedstawimy notki biograficzne wraz ze zdjęciami. W osobnym komunikacie zostaną ogłoszone zmiany w składzie Rady Naczelnej PFSz, które miały miejsce 01.12.2022