Zmiany w Radzie Naczelnej PFSz

1 grudnia 2022 odbyło się  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Szpitali PFSz, podczas którego dokonane zostały zmiany w składzie Rady Naczelnej PFSz, w wyniku których Rada została poszerzona oraz istotnie wzmocniona.

Do Rady Naczelnej PFSz zostali powołani (alfabetycznie):

 • Krystyna Barcik – wykładowca, Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy (przejście do Rady z Zarządu PFSz)
 • Janusz Boniecki – przewodniczący Rady Nadzorczej, Szpital Miejski w Miastku (przejście do Rady z Zarządu PFSz)
 • Jolanta Sobierańska-Grenda – prezes Zarządu Szpitale Pomorskie, Gdynia
 • Jarosław Kończyło – dyrektor, SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
 • Urszula Kosmecka – prezes Zarzadu, Szpital Powiatowy we Wrześni (powołanie z dniem 01.01.2023)
 • Piotr Kuczyński – dyrektor Działu Nowych Technologii, Medim SA (Medim jest członkiem wspierającym PFSz)
 • Marcin Kulicki – prezes Zarządu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
 • Małgorzata Majer – prezes Zarządu, Zduńskowolski Szpital Powiatowy
 • Jacek M. Owczarczyk – zastępca dyrektora ds. medycznych, Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc, Olsztyn
 • Klaudia Rogowska – dyrektor, Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Barbara Stawarz – dyrektor – Wojewódzki Szpital w Przemyślu
 • Bartosz Stemplewski – dyrektor, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
 • Mariusz K. Wójtowicz – prezes Zarządu, Szpital Miejski w Zabrzu ((przejście do Rady z Zarządu PFSz)

Z Rady Naczelnej PFSz ustępują w wyniku rezygnacji lub odwołania (alfabetycznie):

 • Maciej Banach – profesor, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krzysztof Czerkas – wykładowca, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Łukasz Rodzeiczer – prezes Zarzadu, Batna Group (z dniem 01.01.2023)
 • Jarosław Rosłon – dyrektor, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Po zmianach Rada Naczelna PFSz liczy 33 osoby, w znakomitej większości menedżerów szpitali różnego poziomu w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ, czyli tzw. sieci szpitali) oraz szpitali wykonujących usługi poza systemem PSZ. W skład Rady Naczelnej PFSz wchodzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zarządzający podmiotami leczniczymi różnej wielkości, o różnorodnym modelu własnościowym oraz pracujący w wielu regionach naszego kraju. Rada Naczelna, jako organ statutowy PFSz to bardzo reprezentatywne, doświadczone i opiniodawcze grono liderów ochrony zdrowia w Polsce.

„W imieniu Polskiej Federacji Szpitali składamy serdecznie gratulacje wszystkim menedżerom ochrony zdrowia nowo powołanym w skład Rady Naczelnej i życzymy satysfakcji ze wspólnego działania. Jednocześnie bardzo dziękujemy ustępującym członkom Rady Naczelnej za znaczący wkład w rozwój naszej Federacji” – Krzysztof Bederski – przewodniczący Rady Naczelnej PFSz i Jarosław J. Fedorowski – Prezes PFSz

Polska Federacja Szpitali jest głosem polskich szpitali na forum krajowym, europejski oraz globalnym.

W najbliższym czasie przedstawimy notki biograficzne wraz ze zdjęciami.

*Zdjęcie tytułowe zostało wykonane po ostatniej sesji Jesiennej Konferencji Programowej PFSz, 01.12.2022 w Warszawie