PFSz

About PFSz

This author has not yet filled in any details.
So far PFSz has created 256 blog entries.
2110, 2020

PFSz o wsparciu dyrektorów szpitali w walce z COVID-19

By |October 21st, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali jest za wzmocnieniem pozycji dyrektorów szpitali i stworzeniem mechanizmów wsparcia zarządzających szpitalami zamiast ich zwalniania.

Wśród sposobów wsparcia powinny znaleźć się m.in. następujące działania:

stworzenie desygnacji niezbędnego pracownika ochrony zdrowia, obejmującego także pracowników administracji szpitali ze specjalną ochroną […]

1910, 2020

Wzmocnienie i ochrona zasobów szpitalnych: propozycje PFSz

By |October 19th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali propaguje kompleksowe działania w związku z koniecznością wzmocnienia i ochrony zasobów szpitalnych w obliczu rosnącej liczby chorych na COVID-19 wymagających leczenia szpitalnego

Szpitale podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (szpitale sieciowe) – z zapewnionym finansowaniem niezależnie od […]

610, 2020

COVID-19, standardy organizacyjne: stanowisko PFSz

By |October 6th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacji Szpitali w ramach konsultacji społecznych zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Pierwsza uwaga dotyczy oceny stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ. Wnioskujemy o wprowadzenie […]

110, 2020

Posiedzenie Zarządu PFSz

By |October 1st, 2020|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19|

01.10.2020: Jesienne posiedzenie Zarządu PFSz

Zarząd PFSz obradował (w warunkach reżimu sanitarnego) w składzie: Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz; Janusz Boniecki, wiceprezes PFSz oraz Irena Kierzkowska, Ewa Książek-Bator i Krystyna Barcik – członkowie zarządu PFSz. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Rady […]

110, 2020

Spotkanie z Ministrem Zdrowia: koordynacja opieki COVID-19

By |October 1st, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Delegacja PFSz przekazała następujące postulaty dotyczące koordynacji działań wobec pandemii COVID-19 podczas spotkania z Adamiem Niedzielskim, Ministrem Zdrowia w dniu 01.10.2020

Proponujemy stworzenie centrów koordynacji ruchu pacjentów (CKRP) z COVID-19, np. w oparciu o sztaby zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich
[…]

110, 2020

Spotkanie z Ministrem Zdrowia: kształt sieci szpitali

By |October 1st, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Podczas spotkania 01.10.2020 delegacja PFSz przekazała Adamowi Niedzielskiemu, Ministrowi Zdrowia główne postulaty dotyczące przyszłego kształtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej PSZ, czyli tzw. sieci szpitali.

kwalifikacja do (nowej) sieci szpitali powinna zostać przełożona na 2022 rok
jako kryterium […]

1909, 2020

Kształcenie nowych kadr lekarskich

By |September 19th, 2020|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19|

Polska Federacja Szpitali popiera kształcenie przyszłych lekarzy w Polsce na potrzeby naszego systemu ochrony zdrowia.

Przekazujemy komunikat Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie:

KOMUNIKAT

w sprawie rekrutacji na kierunek LEKARSKI

Uprzejmie informujemy, że na Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie są jeszcze […]

1809, 2020

PFSz w zespole ds przyszłości sieci szpitali

By |September 18th, 2020|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19|

Przyszłość sieci szpitali: spotkanie zespołu w Ministerstwie Zdrowia z udziałem PFSz

W dniu 17.09 Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz reprezentował PFSz na spotkaniu zespołu ds przyszłości sieci szpitali w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie dotyczyło ogólnej koncepcji sieci szpitali,

Prezes PFSz zgłosił. następujące postulaty: […]

1609, 2020

Stanowiska pracy: propozycje PFSz

By |September 16th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz o kwalifikacjach pracowników szpitali SPZOZ: aby dyrektor był dyrektorem (a nie kierownikiem), a medyk – medykiem (a nie asystentem).

PFSz przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk […]

2407, 2020

Konieczne urealnienie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych

By |July 24th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali (PFSz) popiera apel Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) dotyczący wprowadzenia zmian wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji wyrażonej w piśmie do kierowników podmiotów leczniczych z dnia 22.06.2020 (sygn. DPR.2020.93.KB.1).

Zgadzamy się z argumentami KRF, iż główną przyczyną niewystarczającej realizacji uzasadnionych […]