Aktualności / COVID19

1606, 2020

Współpraca PFSz z Imperial College London

By |June 16th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Polska Federacja Szpitali została zaproszona do współpracy w charakterze partnera międzynarodowego projektu badawczego PanSurg SSAFE (Staff and SAfety eFfects of Epidemics)

Projekt PanSurg SSAFE ma na celu badanie kadry medycznej szpitali pod kątem:

poczucia bezpieczeństwa, dobrostanu psychicznego oraz wypalenia zawodowego
zbudowanie […]

1506, 2020

Stanowisko PFSz: Rozporządzenie MZ

By |June 15th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak sam projektodawca stwierdza, konieczność wydania tego Rozporządzenia wynika z przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego […]

1206, 2020

Wytyczne: pismo GIS do MZ

By |June 12th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Postulat PFSz dotyczący mechanizmu zapewniającego spójność wytycznych konsultantów oraz towarzystw medycznych już w realizacji.

Poniżej treść pisma GIS do MZ w tej sprawie

“Warszawa, dnia 07 czerwca 2020

Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister, w związku z zapytaniem przesłanym […]

806, 2020

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie nowym członkiem PFSz

By |June 8th, 2020|Aktualności / COVID19|

Serdecznie witamy najnowszego członka PFSz, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie to jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce. Świadczy usługi medyczne w osiemnastu Oddziałach, piętnastu Poradniach Specjalistycznych i […]

706, 2020

Dezynfekcja Powietrza i Powierzchni Promieniowaniem UV

By |June 7th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Polska Federacja Szpitali przekazuje informację o możliwości zakupu środków ochrony osobistej  która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o skorzystaniu z […]

606, 2020

Przywracanie działalności podmiotów leczniczych: webinarium

By |June 6th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

PRZEŁOŻONE WEBINARIUM „PRZYWRACANIE DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW LECZNICZYCH – ODMRAŻANIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”

Już we wtorek 9 czerwca o godz. 11 zapraszamy na bezpłatne, otwarte  webinarium „Przywracanie działalności podmiotów leczniczych – odmrażanie systemu ochrony zdrowia”.

Webinarium odbędzie się na platformie ClickMeeting, udział wymaga […]

506, 2020

Zarządzanie kapitałem ludzkim: badania naukowe

By |June 5th, 2020|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19|

Ważne badania naukowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia  – zaproszenie do udziału
Zwracamy się z prośbą o udział w badaniach, jakie prowadzi Prof. Beata Buchelt, członek wspierający PFSz wraz z Prof. Iwoną Kowalską-Bobko w imieniu Małopolskiej Szkoły Administracji […]

506, 2020

Postulat PFSz na Zespół Trójstronny ds Ochrony Zdrowia

By |June 5th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Wśród postulatów zgłoszonych na posiedzenie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia znalazł się następujący postulat PFSz:

Opracowanie spójnych wytycznych postępowania, szczególnie w obecnym etapie stopniowego powracania do wznowienia pełnej działalności podmiotów leczniczych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje i wytyczne z […]

406, 2020

Dekontaminacja 24/7

By |June 4th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Polska Federacja Szpitali przekazuje informację, która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o skorzystaniu z poniżej opisanej propozycji przez podmiot leczniczy […]

406, 2020

Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych

By |June 4th, 2020|Aktualności / COVID19|

Polska Federacja Szpitali bierze udział w konsultacjach w sprawie opracowania wytycznych, rekomendacji lub wzorcowych dokumentów dotyczących zakupu wyrobów i sprzętu medycznego prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W ramach prowadzonych konsultacji Polska Federacja Szpitali postuluje stworzenie kodeksu dobrych praktyk, który spełniałby […]