1808, 2020

Stanowiska pracy w podmiotach leczniczych- konsultacje społeczne

By |August 18th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

przesyłam propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Zdrowia przygotowane przez PFSz, uwagi oznaczone na kolor czerwony w pliku WORD.
PFSz,MZ,stanowiskapracy,2020.08.17

“W załączeniu przesyłamy pismo Pana Waldemara Kraski – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia informujące, iż w […]

1208, 2020

Apel do Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego / Chrońmy Pacjentów i Personel Medyczny

By |August 12th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Szanowni Prezesi i Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

poniżej przesyłamy informację, jaką otrzymaliśmy od Prezydenta Pracodawców RP, Pana Andrzeja Mądrali o Apelu do Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego / Chrońmy Pacjentów i Personel Medyczny. Pragniemy zaznaczyć iż PFSz w ramach […]

308, 2020

Szpitale kontenerowe-oferta dla szpitali PFSz

By |August 3rd, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

przesyłamy informację jaka wpłynęła do Polskiej Federacji Szpitali, dot. oferty modułowych kontenerowych jednostek medycznych SOR / Triage (w załączeniu)
BEP_MED_Center_Oferta_pomieszczenia przyszpitalne SOR triage

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w […]

2307, 2020

By |July 23rd, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informacje od Członka wspierającego PFSz,

Recyrkulator AREOLIT 550 – to bakteriobójcze urządzenie UV Nowej Generacji, którego konstrukcja obejmuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dezynfekcji powietrza. Dezynfekcja promieniowaniem UV może odbywać się w obecności ludzi i zwierząt.

Podstawowe cechy wyróżniające Recyrkulator to:

[…]

3006, 2020

Nadwykonania w 2019 do wykonania w 2020

By |June 30th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Nadwykonania za 2019 mogły by być wliczane do wykonania w 2020: postulat i propozycja Polskiej Federacji Szpitali 

W związku z przewidywanym niedowykonaniem świadczeń szpitalnych w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19, Polska Federacja Szpitali #PFSz postuluje aby NFZ stworzył możliwość włączenia […]

2206, 2020

Samsung podarował szpitalom zakaźnym szafy odświeżające AirDresser

By |June 22nd, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Samsung podarował zakaźnym szpitalom jednoimiennym, zrzeszonym w Polskiej Federacji Szpitali oraz Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA, szafy odświeżające ubrania AirDresser. Urządzenia te pozwalają na szybkie usunięcie z odzieży wirusów, bakterii, alergenów, substancji szkodliwych oraz zapachów* za pomocą pary oraz gorącego powietrza. […]

1806, 2020

Respiratory od firmy PHILIPS

By |June 18th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

przesyłamy informację handlowa dotyczącą możliwości zakupu respiratorów jaką otrzymaliśmy od firmy PHILIPS.

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o skorzystaniu z poniżej opisanej propozycji przez […]

1806, 2020

PFSz w międzynarodowym konsorcjum

By |June 18th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Polska Federacja Szpitali (PFSz) została zaproszona do udziału w międzynarodowym konsorcjum projektu badawczo-innowacyjnego

Projekt pt. “Cross border x/v-reality training for first responders” koordynowanego przez FORTH – Institute for Computer Science z siedzibą w Heraklionie, (GR) https://www.ics.forth.gr/about-ics

PFSz przyjęła zaproszenie w charakterze pełnoprawnego […]

1606, 2020

Współpraca PFSz z Imperial College London

By |June 16th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Polska Federacja Szpitali została zaproszona do współpracy w charakterze partnera międzynarodowego projektu badawczego PanSurg SSAFE (Staff and SAfety eFfects of Epidemics)

Projekt PanSurg SSAFE ma na celu badanie kadry medycznej szpitali pod kątem:

poczucia bezpieczeństwa, dobrostanu psychicznego oraz wypalenia zawodowego
zbudowanie […]

1206, 2020

Wytyczne: pismo GIS do MZ

By |June 12th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19|

Postulat PFSz dotyczący mechanizmu zapewniającego spójność wytycznych konsultantów oraz towarzystw medycznych już w realizacji.

Poniżej treść pisma GIS do MZ w tej sprawie

“Warszawa, dnia 07 czerwca 2020

Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Szanowna Pani Minister, w związku z zapytaniem przesłanym […]