2211, 2021

PFSz popiera Apel Rady Przedsiębiorczości

By |November 22nd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali, jako członek Pracodawców RP przesyła do wiadomości dyrektorów szpitali stanowisko Rady Przedsiębiorczości, pod którym wraz z innymi, wielobranżowymi organizacjami pracodawców podpisał się przedstawiciel Pracodawców RP.

PFSz popiera Apel Rady Przedsiębiorczości o odbudowę zdrowia publicznego poprzez inwestycje w profilaktykę i wczesną […]

911, 2021

PFSz pisze do MZ: rozliczenia świadczeń udzielanych cudzoziemcom.

By |November 9th, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia o zajęcie stanowiska  w sprawie rozliczenia udzielania świadczeń zdrowotnych osób przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących obywatelami Polski, nieposiadających ważnego ubezpieczenia z kraju z jakiego pochodzą.

Dotyczy to na przykład […]

211, 2021

PFSz apeluje do MZ o abolicję dla szpitali w związku z brakiem możliwości wykonania kontraktów

By |November 2nd, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali w piśmie skierowanym do dr Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia poprosiła o zajęcie stanowiska wobec problemów zgłaszanych przez dyrektorów szpitali, jak poniżej.

“Mechanizm zwrotu środków wynikających z pomocy przewidzianej dla szpitali w postaci płatności w wysokości 1/12 kontraktu rocznego […]

211, 2021

PFSz o wycenie rehabilitacji

By |November 2nd, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o informacje o zmianie wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji stacjonarnej/szpitalnej.

“Obserwując z niepokojem postęp toczących się prac związanych z wyceną świadczeń w zakresie rehabilitacji stacjonarnej / szpitalnej pozwalam sobie w imieniu […]

1010, 2021

10 lat Polskiej Federacji Szpitali / Światowy Dzień Szpitala

By |October 10th, 2021|Komunikaty / COVID19, News in English, Stanowiska|

10 lat Polskiej Federacji Szpitali: 10.10.2011-10.10.2021

Dzisiaj, 10.10.2021, Polska Federacja Szpitali #PFSz obchodzi swoje dziesięciolecie. Przed 2011 rokiem w Polsce nie było ogólnopolskiego stowarzyszenia reprezentacyjnego dla szpitali „ponad podziałami”. Z inicjatywy Jarosława J. Fedorowskiego, lekarza, profesora uniwersyteckiego i menedżera ochrony zdrowia, […]

2909, 2021

Apel o wzrost wyceny wszystkich zakresów świadczeń finansowanych przez NFZ.

By |September 29th, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Apel o wzrost wyceny wszystkich zakresów świadczeń finansowanych przez NFZ.
Polska Federacja Szpitali jest pełnoprawnym członkiem Pracodawców RP i najbardziej reprezentatywnym głosem szpitali w tej największej organizacji pracodawców w Polsce.

Delegaci i eksperci PFSz biorą udział w pracach Zespołu Trójstronnego ds Ochrony […]

2309, 2021

PFSz o strategicznych rozwiązaniach dla stacjonarnej rehabilitacji leczniczej

By |September 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali proponuje Ministrowi Zdrowia strategiczne rozwiązania dla rozwoju stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.

 Doświadczenie w zarządzaniu podmiotem rehabilitacyjnym wykazuje, że natychmiastowej zmiany wymagają następujące elementy:

1. odejście od narzucania liczby zatrudnionej kadry dla realizacji określonych zadań;

2. urealnienie (podwyższenie) wyceny świadczeń

Istotnym dla prawidłowego funkcjonowania stacjonarnej […]

2708, 2021

Opinia prawna: Ograniczanie odwiedzin w szpitalach

By |August 27th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali wraz z renomowaną Kancelarią DZP przedstawia opinię prawną dot. ograniczania odwiedzin w szpitalach.

Opinia może się okazać szczególnie pomocna dla szpitali, które w ostatnim czasie otrzymywały pisma sygnowane przez Kancelarię Lega Artis odnośnie rzekomego ograniczania praw pacjenta.

Od dnia […]

2608, 2021

Stanowisko PZPPF w sprawie ustawy o refundacji

By |August 26th, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Przekazujemy Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących […]

2008, 2021

Uwagi PFSz- ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

By |August 20th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

 

Uwagi Polskiej Federacji Szpitali dot. projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

 

Zapisy ustawy są trudne do jednoznacznej oceny ze względu na brak projektów aktów wykonawczych. Powyższe uniemożliwia dokonanie pełnej oceny rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy.

Ustawa dotyczy tylko szpitali […]