2407, 2020

Konieczne urealnienie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych

By |July 24th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali (PFSz) popiera apel Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) dotyczący wprowadzenia zmian wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji wyrażonej w piśmie do kierowników podmiotów leczniczych z dnia 22.06.2020 (sygn. DPR.2020.93.KB.1).

Zgadzamy się z argumentami KRF, iż główną przyczyną niewystarczającej realizacji uzasadnionych […]

1606, 2020

PFSz na Senackiej Komisji Zdrowia

By |June 16th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP w dniu 16.06.2010 

Polską Federację Szpitali reprezentował Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, który zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia mechanizmu spójności wytycznych konsultantów oraz towarzystw medycznych w okresie przywracania działalności szpitali w pełnym zakresie.  Postulat PFSz, który […]

1506, 2020

Stanowisko PFSz: Rozporządzenie MZ

By |June 15th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak sam projektodawca stwierdza, konieczność wydania tego Rozporządzenia wynika z przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego […]

506, 2020

Postulat PFSz na Zespół Trójstronny ds Ochrony Zdrowia

By |June 5th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Wśród postulatów zgłoszonych na posiedzenie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia znalazł się następujący postulat PFSz:

Opracowanie spójnych wytycznych postępowania, szczególnie w obecnym etapie stopniowego powracania do wznowienia pełnej działalności podmiotów leczniczych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje i wytyczne z […]

1105, 2020

Nowelizacja OWU, wniosek do MZ

By |May 11th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

PRACODAWCY RP WYSTĄPILI DO MINISTRA ZDROWIA O NOWELIZACJĘ ROZPORZĄDZENIA WS. OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

„Pracodawcy RP zwracają się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o nowelizację przepisów wprowadzonych w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia […]

705, 2020

PFSz wnioskuje o spójne wytyczne

By |May 7th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zwraca się do Głównego Inspektora Sanitarnego o spójne wytyczne postępowania na etapie “odmrażania” działalności szpitali.

Pismo do GIS skierowane drogą elektroniczną 06.05.2020

Sz.P. Jarosław Pinkas
Głowny Inspektor Sanitarny

DW
Sz. P.  Waldemar J. Kraska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sz.P. Adam Niedzielski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zarządzający […]

2904, 2020

PFSz apeluje do OZPiP

By |April 29th, 2020|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali apeluje do wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych o niepodejmowanie lub zaniechanie działań eskalujących niepokój wśród personelu medycznego, a przez to wpływających dezorganizująco […]

2304, 2020

Stanowisko PFSz – standardy świadczeń

By |April 23rd, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko

Odnosząc się do opublikowanego na stronie ww.gov.pl projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby […]

704, 2020

PFSz oraz Oracle Polska podpisują list intencyjny o współpracy

By |April 7th, 2020|Stanowiska|

List intencyjny o współpracy pomiędzy Polską Federacją Szpitali (PFSz) a firmą Oracle Polska został podpisany w marcu 2020r. przez Jarosława J. Fedorowskiego, Prezesa PFSz oraz Tomasza Bochenka, Dyrektora Generalnego Oracle Polska.

 

Celem ogłoszonego porozumienia jest poszukiwanie opartych na wiedzy naukowej i […]

1411, 2019

Stanowisko PFSz sprawie mechanizmu podziału środków na wynagrodzenia

By |November 14th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania mechanizmu podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Zasady rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne od wielu miesięcy wzbudzają poważne wątpliwości wśród świadczeniodawców. Potwierdzają […]