1910, 2020

Wzmocnienie i ochrona zasobów szpitalnych: propozycje PFSz

By |October 19th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali propaguje kompleksowe działania w związku z koniecznością wzmocnienia i ochrony zasobów szpitalnych w obliczu rosnącej liczby chorych na COVID-19 wymagających leczenia szpitalnego

Szpitale podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (szpitale sieciowe) – z zapewnionym finansowaniem niezależnie od […]

610, 2020

COVID-19, standardy organizacyjne: stanowisko PFSz

By |October 6th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacji Szpitali w ramach konsultacji społecznych zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Pierwsza uwaga dotyczy oceny stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ. Wnioskujemy o wprowadzenie […]

110, 2020

Spotkanie z Ministrem Zdrowia: koordynacja opieki COVID-19

By |October 1st, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Delegacja PFSz przekazała następujące postulaty dotyczące koordynacji działań wobec pandemii COVID-19 podczas spotkania z Adamiem Niedzielskim, Ministrem Zdrowia w dniu 01.10.2020

Proponujemy stworzenie centrów koordynacji ruchu pacjentów (CKRP) z COVID-19, np. w oparciu o sztaby zarządzania kryzysowego przy urzędach wojewódzkich
[…]

110, 2020

Spotkanie z Ministrem Zdrowia: kształt sieci szpitali

By |October 1st, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Podczas spotkania 01.10.2020 delegacja PFSz przekazała Adamowi Niedzielskiemu, Ministrowi Zdrowia główne postulaty dotyczące przyszłego kształtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej PSZ, czyli tzw. sieci szpitali.

kwalifikacja do (nowej) sieci szpitali powinna zostać przełożona na 2022 rok
jako kryterium […]

1609, 2020

Stanowiska pracy: propozycje PFSz

By |September 16th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz o kwalifikacjach pracowników szpitali SPZOZ: aby dyrektor był dyrektorem (a nie kierownikiem), a medyk – medykiem (a nie asystentem).

PFSz przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk […]

2407, 2020

Konieczne urealnienie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych

By |July 24th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali (PFSz) popiera apel Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) dotyczący wprowadzenia zmian wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji wyrażonej w piśmie do kierowników podmiotów leczniczych z dnia 22.06.2020 (sygn. DPR.2020.93.KB.1).

Zgadzamy się z argumentami KRF, iż główną przyczyną niewystarczającej realizacji uzasadnionych […]

1606, 2020

PFSz na Senackiej Komisji Zdrowia

By |June 16th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP w dniu 16.06.2010 

Polską Federację Szpitali reprezentował Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, który zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia mechanizmu spójności wytycznych konsultantów oraz towarzystw medycznych w okresie przywracania działalności szpitali w pełnym zakresie.  Postulat PFSz, który […]

1506, 2020

Stanowisko PFSz: Rozporządzenie MZ

By |June 15th, 2020|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak sam projektodawca stwierdza, konieczność wydania tego Rozporządzenia wynika z przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego […]

506, 2020

Postulat PFSz na Zespół Trójstronny ds Ochrony Zdrowia

By |June 5th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Wśród postulatów zgłoszonych na posiedzenie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds Ochrony Zdrowia znalazł się następujący postulat PFSz:

Opracowanie spójnych wytycznych postępowania, szczególnie w obecnym etapie stopniowego powracania do wznowienia pełnej działalności podmiotów leczniczych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje i wytyczne z […]

1105, 2020

Nowelizacja OWU, wniosek do MZ

By |May 11th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

PRACODAWCY RP WYSTĄPILI DO MINISTRA ZDROWIA O NOWELIZACJĘ ROZPORZĄDZENIA WS. OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

„Pracodawcy RP zwracają się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o nowelizację przepisów wprowadzonych w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia […]