1211, 2019

Projekt ustawy o wyrobach medycznych – stanowisko PFSz

By |November 12th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali przesyłała stanowisko w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o wyrobach medycznych (projekt z dnia 10.10.2019)

Link do procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326000

Uwagi PFSz mają na celu zminimalizowanie ryzyka dla szpitali związanego z antykonkurencyjnym charakterem niektórych zapisów projektu, a szczególnie w obszarze […]

1010, 2019

Stanowisko w sprawie nowelizacji kodeksu karnego, art.155

By |October 10th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Dnia 25 września 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja „RYZYKO PRAWNE NIEJEDNO MA IMIĘ” organizowane przez Polską Federację Szpitali. Podczas sesji „Odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia” w ramach panelu dyskusyjnego został omówiony problem konstrukcji polskiego systemu ochrony zdrowia w kontekście […]

710, 2019

PFSz zwraca się do Rzecznika Praw Pacjenta

By |October 7th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zwraca się do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie badań wykonanych u pacjentów, którzy nie zgłosili się na wizytę kontrolną

Podczas Konferencji PFSz “Ryzyko prawne niejedno ma imię” w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, 25.09.2019 występował Grzegorz […]

310, 2019

PFSz o niewspółmiernych karach dla szpitali

By |October 3rd, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia z postulatem dostosowania wysokości kar do aktualnych realiów

W związku z prowadzonymi przez NFZ kontrolami prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Szpitale obciążane są karami […]

2309, 2019

PFSz o rosnących kosztach utylizacji odpadów medycznych

By |September 23rd, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Koszty związane z odpadami medycznymi rosną lawinowo.

Polska Federacja Szpitali zwraca uwagę na kolejny obszar kosztów, który rośnie w sposób niekontrolowany. Jest to obszar odpadów medycznych.  Z dostępnych danych wynika, że przeciętnie szpital, a raczej leczenie pacjenta skutkuje ok. 5kg odpadów […]

1609, 2019

PFSz apeluje do MZ o poprawę finansowania podstawowych procedur wykonywanych przez wszystkie polskie szpitale

By |September 16th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz apeluje do MZ o poprawę finansowania podstawowych procedur wykonywanych przez wszystkie polskie szpitale

Polska Federacja Szpitali (PFSz) w oficjalnym piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, jako organizacja zrzeszająca szpitale niezależnie od ich poziomu zabezpieczenia, czy modelu własnościowego, apeluje o […]

407, 2019

Projekt Planu Finansowego NFZ na 2020r.

By |July 4th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Przedstawiony projekt Planu Finansowego NFZ na 2020r. budzi wielki niepokój o zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa.  Mimo nominalnemu wzrostowi wydatków na ochronę zdrowia sytuacja wcale nie uległa poprawie, większe wydatki spowodowane są wzrostem zarobków a co za tym idzie wysokością […]

2205, 2019

Poparcie Apelu Naczelnej Rady Lekarskiej

By |May 22nd, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Sz. P. Prof. Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,

Szanowny Panie Prezesie,
Polska Federacja Szpitali popiera stanowisko NRL wyrażone w apelu Nr 3/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10.05.2019 w sprawie zmiany par 13 ust. 5 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z […]

2105, 2019

EUROPEJSKI MANIFEST WYBORCZY OCHRONY ZDROWIA PFSz

By |May 21st, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

EUROPEJSKI MANIFEST WYBORCZY OCHRONY ZDROWIA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Przed doniosłym dla Europy wydarzeniem, jakim są wybory do Parlamentu UE, Polska Federacja Szpitali (PFSz) przedstawia manifest, w którym pragnie zwrócić uwagę Szanownych Kandydatów do Parlamentu Europejskiego na kilka kluczowych działań w obszarze ochrony zdrowia.  […]

2005, 2019

Sukces PFSz w staraniach o poprawę sytuacji SOR / IP / NPL w szpitalach

By |May 20th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Sukces PFSz w staraniach o poprawę sytuacji SOR / IP / NPL w szpitalach

Podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds Zdrowia 20.05.2019 zajęto się postulatami PFSz dotyczącymi poprawy sytuacji SOR / IP. Przedstawiciele MZ intensywnie pracują nad wzrostem finansowania oraz umożliwieniem łączenia […]