Stanowiska

2606, 2018

PFSz o 6 procentach na zdrowie

By |June 26th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

STANOWISKO PFSz, 26.06.2018

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która także wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza […]

1606, 2018

Reakredytacja szpitali: skutecznie działanie PFSz

By |June 16th, 2018|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Czekanie na odnowienie akredytacji mogło mieć ujemne konsekwencje finansowe dla szpitali.

PFSz walnie przyczyniła się do poprawy sytuacji szpitali oczekujących na odnowienie re-akredytacji.  “Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał uwzględnić współczynnik korygujący podnoszący wartość ryczałtu za akredytację nawet wówczas, gdy ta wygasła, […]

3105, 2018

PFSz zajmuje stanowisko w sprawie AOS

By |May 31st, 2018|Aktualności, Stanowiska|

W ramach konsultacji społecznych na temat projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w dniu […]

2205, 2018

PFSz o konieczności radykalnej poprawy infrastruktury szpitalnej w obliczu raportu NIK

By |May 22nd, 2018|Aktualności, Stanowiska|

PFSz o konieczności radykalnej poprawy infrastruktury szpitalnej w obliczu raportu NIK.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/poszanowanie-intymnosci-i-godnosci-pacjenta.html

Autorzy raportu stwierdzili między innymi że:

“bez radykalnej poprawy infrastruktury szpitali i uwrażliwienia personelu medycznego na potrzeby i uczucia hospitalizowanych osób, prawo pacjenta do intymność i  godność pozostanie tylko formalną deklaracją.”

“w […]

1105, 2018

Normy zatrudnienia pielęgniarek – stanowisko PFSz

By |May 11th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

11.05.2018  PFSz przesłała Ministrowi Zdrowia stanowisko w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach.

 

Polska Federacja Szpitali odnosząc się przedłożonego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r.poz.2295 i […]

1005, 2018

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ o świadczeniach kompleksowych – stanowisko PFSz

By |May 10th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

10.05.2018.  Stanowisko PFSz wobec przedłożonego do konsultacji społecznych projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia […]

702, 2018

Organizacja szkolenia Rezydentów

By |February 7th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

Zapraszamy do lektury publikacji Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego na łamach czasopisma Menedżer Zdrowia o organizacji szkolenia rezydentów oraz postulatów środowiska pracodawców szpitali.

https://www.termedia.pl/mz/Dajmy-szanse-mlodym-czyli-o-organizacji-szkolenia-specjalizacyjnego,29079.html

2612, 2017

Stanowisko PFSz nt. optymalnego zaplanowania pracy personelu medycznego

By |December 26th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

22.12.2017 Stanowisko Polskiej Federacja Szpitali w związku z konsultacjami społecznymi projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia (MZ 598) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które dotyczy optymalnego zaplanowania pracy personelu medycznego.

Polska Federacja Szpitali popiera wprowadzenie nowych rozwiązań w […]

2311, 2017

Dyrektorzy Szpitali PFSz o sieci

By |November 23rd, 2017|Aktualności, Stanowiska|

“Menedżer Zdrowia” spytał dyrektorów o to, jak oceniają pierwsze dwa pierwsze miesiące funkcjonowania sieci szpitali. Przedstawiamy wypowiedzi Dariusza Madery, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i Zbyszka Przybylskiego, prezesa Szpitala Powiatowy we Wrześni.

Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, […]

2510, 2017

PFSz o systemie ochrony zdrowia i nakładach publicznych

By |October 25th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

List otwarty

Polska Federacja Szpitali przypomina wielokrotnie zgłaszane stanowisko dotyczące konieczności szybkiego i znacznego wzrostu nakładów publicznych na zdrowie, jednocześnie popierając postulaty pozostałych interesariuszy systemu.  Naszym celem musi być tworzenie nowoczesnego, kosztowo-efektywnego oraz partnerskiego systemu opieki zdrowotnej, co zostało precyzyjnie wyrażone w […]