2307, 2021

PFSz rozpoczyna wewnętrzne konsultacje w sprawie ustawy o jakości w ochronie zdrowia

By |July 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany do konsultacji publicznych projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349305

Uchwalenie ustawy będzie wymagało ogromnych zmian w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w […]

806, 2021

Wspólna deklaracja współpracy przedstawicieli organów założycielskich,pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji związkowych

By |June 8th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Obecni na spotkaniu w dniu 01.06.2021 r. w Warszawie wspólnie deklarują podjęcie działań na rzecz szeroko rozumianej współpracy w zakresie zapewnienia właściwego i stabilnego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych zabezpieczającego prawidłowe funkcjonowanie podmiotów leczniczych.

Zwracamy uwagę, że projektowana obecnie w Parlamencie nowelizacja […]

1105, 2021

Zatrudnianie lekarzy spoza UE- odpowiedź MZ

By |May 11th, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

W marcu Polska Federacja Szpitali skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo w sprawie zatrudniania lekarzy spoza UE w szpitalach.

Pełna treść pisma dostępna tutaj:

PFSz pyta Ministerstwo Zdrowia- personel medyczny spoza UE

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia:

“W przypadku uproszczonego systemu zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej nie mamy do czynienia z uznaniem tytułu […]

505, 2021

Zarządzenia Prezesa NFZ dla onkologii – stanowisko

By |May 5th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali wraz  z Pracodawcami RP. Konfederacją Lewiatan oraz Komisją BCC ds. zdrowia zajęła stanowisko w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie onkologii.

“Zarządzenia Prezesa NFZ nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, ale mimo to przekładają się w niezwykle istotny […]

2304, 2021

PFSz o standardzie rachunku kosztów w liście do MZ

By |April 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

 

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do zrzeszonych szpitali z prośbą o opinię dot. wprowadzania nowego standardu rachunku kosztów.

W ankiecie wzięli udział przedstawiciele 60 szpitali. Niemal 70% nie jest gotowe na pełne prowadzenie rachunku kosztów wg nowego Rozporządzenia MZ.

W opinii […]

2304, 2021

Komunikacja PFSz-GIS- Krajowa Baza Urządzeń Radiologicznych

By |April 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali wraz ze szpitalami zrzeszonymi w PFSz przygotowała uwagi na temat projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych – konsultacje społeczne.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

” należy wskazać, iż uwzględnienie powyższych informacji […]

2004, 2021

PFSz o rehabilitacji po-covidowej

By |April 20th, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zwraca się do Prezesa NFZ z prośbą o interpretację zapisów zarządzenia ws. rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

PFSz wnioskuje o udzielenie wyjaśnień w związku z Zarządzeniem nr 63/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 09.04.2021 r. zmieniającym zarządzenie […]

204, 2021

Krajowy Plan Odbudowy: stanowisko PFSz

By |April 2nd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja szpitali zgłasza propozycje i uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy

W związku z trwającym procesem konsultacji publicznych dotyczących projektu Krajowego Programu Odbudowy (KPO), Polska Federacja Szpitali (PSFz) zgłasza listę propozycji i uwag w zakresie Komponentu D „Efektywność, dostępność i […]

2903, 2021

Rachunek kosztów- podsumowanie kolejnego spotkania + ANKIETA

By |March 29th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali,

 

W miniony piątek odbyło się  kolejne spotkanie zaaranżowane przez Pracodawców RP dotyczące nowego standardu rachunku kosztów. Polską Federację Szpitali reprezentowała Pani Ewa Książek-Bator, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowa PFSz. Niestety, spotkanie odbyło się bez Pana Ministra […]

2303, 2021

PFSz o ustnej części PES oraz o roli pracodawców szpitali, jako organizatorów szkolenia podyplomowego lekarzy

By |March 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali o egzaminach ustnych w ramach Państwowego Egzaminu Specjalistycznego dla lekarzy

PFSz wystosowała następującej treści pismo do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia:

“Polska Federacja Szpitali wnioskuje o kontynuowanie praktyki nieorganizowania ustnej części lekarskiego Państwowego Egzaminu Specjalistycznego do czasu ogłoszenia końca pandemii […]