Stanowiska

408, 2022

PFSz o wynagrodzeniach

By |August 4th, 2022|Aktualności, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali jest głosem szpitali z całej Polski, niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania. Jednym z głównych postulatów PFSz jest apel o zmianę wyceny świadczeń medycznych w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, urealnienie wyceny […]

1907, 2022

Wynagrodzenia w szpitalach: wątpliwości dyrektorów

By |July 19th, 2022|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zebrała pytania od dyrektorów szpitali członkowskich dotyczące nowych regulacji wynagrodzeń w szpitalach. W tej sprawie jest dużo niejasności, prowadzimy konsultacje w ramach sektora ochrony zdrowia Pracodawcy RP. W tej sprawie odbyła się już wewnętrzna wideokonferencja z siedziby […]

107, 2022

PFSz pyta MZ o zasoby kadrowe na SOR

By |July 1st, 2022|Aktualności, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie minimalnych zasobów kadrowych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.
Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia: „minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią lekarze w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia […]

206, 2022

Działy farmacji w szpitalach rehabilitacyjnych

By |June 2nd, 2022|Aktualności, Stanowiska|

PFSz wnioskuje do Ministra Zdrowia o umożliwienie dalszego funkcjonowania w szpitalach rehabilitacyjnych działów farmacji

W piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 01.06.2022 napisaliśmy:

Pragniemy zwrócić uwagę na problemy organizacyjne szpitali rehabilitacyjnych związane z nowelizacją ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia […]

2705, 2022

Pracodawcy RP o projekcie ustawy o MIPESz

By |May 27th, 2022|Aktualności, Stanowiska|

PRACODAWCY RP: Modernizacja i poprawa efektywności szpitalnictwa. Projekt ustawy nie do przyjęcia

W ocenie zrzeszonych w ramach Pracodawców RP organizacji skupiających największą liczbę podmiotów leczniczych realizujących leczenie szpitalne, nieuzasadnionym prawnie oraz społecznie jest, aby koszty niewystarczającego finansowania szpitali z powodu nieadekwatnych […]

2305, 2022

Reforma Szpitali #MIPESz

By |May 23rd, 2022|Komunikaty, Stanowiska|

https://www.termedia.pl/mz/Spotkanie-ministra-z-dyrektorami-komentarz-prezesa-Fedorowskiego-,47079.html
Całość wypowiedzi Prezesa PFSz w formacie video na kanale You Tube: link poprzez publikację j.w.

Wypowiedź dla czasopisma Menedżer Zdrowia, 19 maja 2022, red. Krystian Lurka
“Niemal 400 zarządzających – także z Polskiej Federacji Szpitali – uczestniczyło w zdalnym spotkaniu, podczas którego […]

505, 2022

Standard Rachunku Kosztów- zbieranie danych przez AOTMiT

By |May 5th, 2022|Aktualności, Stanowiska|

Przekazujemy Państwu apel Pracodawców RP skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji dotyczący zbierania danych o wynagrodzeniach w ramach standardu rachunku kosztów.

 

28.04.22.APEL – standard rachunku kosztów_FINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Federacja Szpitali jest pełnoprawnym członkiem Pracodawców RP i najbardziej reprezentatywnym głosem […]

1904, 2022

Stanowisko PFSz w sprawie wynagrodzeń

By |April 19th, 2022|Aktualności, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali przedstawia stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uwagi zostały zebrane w toku konsultacji wewnętrznych.

“Zwracamy uwagę na fakt, że po raz kolejny określając sposób ustalania […]

3103, 2022

PFSz o iluzorycznych 4,5%

By |March 31st, 2022|Aktualności, Stanowiska|

PFSz: Proponowany wzrost wartości świadczeń o 4,5% w stosunku do roku 2021 jest iluzoryczny i absolutnie nie odpowiadający wzrostowi kosztów.

Po licznych konsultacjach wewnętrznych PFSz widzimy duże zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej szpitali PSZ, niezależnie od ich modelu własnościowego. Proponowany wzrost […]

1503, 2022

PFSz o ustaleniu ryczałtu PSZ do końca grudnia 2022

By |March 15th, 2022|Aktualności, Stanowiska|

Otrzymaliśmy informacje w  sprawie konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r.

W ocenie PFSz konieczne […]