Stanowiska

611, 2018

PFSz przeciwko dodatkowym obciążeniom szpitali

By |November 6th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

PFSz zwraca uwagę na dodatkowe i znaczne obciążenia finansowe podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z projektem bezpłatnego udostępniania przez podmiot leczniczy pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

Z naszych informacji wynika, że w wyniku procedowanej zmiany koszty szpitali mogą wynieść od kilkudziesięciu […]

2409, 2018

PFSz o coraz trudniejszej sytuacji szpitali

By |September 24th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w związku z coraz trudniejszą sytuacją polskich szpitali.

PFSz pragnie po raz kolejny zwrócić uwagę na narastające problemy polskiego szpitalnictwa, związane przede wszystkim ze znacznym niedofinansowaniem w stosunku do oczekiwań społecznych, znacznymi niedoborami kadrowymi oraz […]

2209, 2018

PFSz o szkoleniu podyplomowym lekarzy

By |September 22nd, 2018|Aktualności, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali popiera jak najszerszy udział szpitali pierwszego i drugiego poziomu zabezpieczenia (powiatowych, miejskich) w procesie szkolenia podyplomowego młodych lekarzy.

Mamy dobre wzorce brytyjskie, holenderskie, czy niemieckie, gdzie praktycznie w każdym szpitalu są szkoleni rezydenci. W Wielkiej Brytanii są oni […]

2307, 2018

PFSz o wspólnych zakupach szpitali

By |July 23rd, 2018|Aktualności, Stanowiska|

Przedmiotowy projekt ustawy zawiera propozycję zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które przewidują bardzo znaczące zmiany w zakresie organizacji wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, poprzez zmianę uprawnień Prezesa […]

2806, 2018

PFSz o internetowym koncie pacjenta

By |June 28th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

Kolejnym projektem, który przyjęła Rada Ministrów jest nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te zawierają istotne regulacje prawne, szczególnie z punktu widzenia Pacjenta. Dlatego należy ubolewać, że Ministerstwo Zdrowia nie zadbało o szeroką akcję […]

2606, 2018

PFSz o 6 procentach na zdrowie

By |June 26th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

STANOWISKO PFSz, 26.06.2018

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która także wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza […]

1606, 2018

Reakredytacja szpitali: skutecznie działanie PFSz

By |June 16th, 2018|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Czekanie na odnowienie akredytacji mogło mieć ujemne konsekwencje finansowe dla szpitali.

PFSz walnie przyczyniła się do poprawy sytuacji szpitali oczekujących na odnowienie re-akredytacji.  “Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał uwzględnić współczynnik korygujący podnoszący wartość ryczałtu za akredytację nawet wówczas, gdy ta wygasła, […]

3105, 2018

PFSz zajmuje stanowisko w sprawie AOS

By |May 31st, 2018|Aktualności, Stanowiska|

W ramach konsultacji społecznych na temat projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 22/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w dniu […]

2205, 2018

PFSz o konieczności radykalnej poprawy infrastruktury szpitalnej w obliczu raportu NIK

By |May 22nd, 2018|Aktualności, Stanowiska|

PFSz o konieczności radykalnej poprawy infrastruktury szpitalnej w obliczu raportu NIK.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/poszanowanie-intymnosci-i-godnosci-pacjenta.html

Autorzy raportu stwierdzili między innymi że:

“bez radykalnej poprawy infrastruktury szpitali i uwrażliwienia personelu medycznego na potrzeby i uczucia hospitalizowanych osób, prawo pacjenta do intymność i  godność pozostanie tylko formalną deklaracją.”

“w […]

1105, 2018

Normy zatrudnienia pielęgniarek – stanowisko PFSz

By |May 11th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

11.05.2018  PFSz przesłała Ministrowi Zdrowia stanowisko w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek w szpitalach.

 

Polska Federacja Szpitali odnosząc się przedłożonego do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2017 r.poz.2295 i […]