Stanowiska

1710, 2017

PFSz o nowoczesnej organizacji leczenia seniorów w szpitalach

By |October 17th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Eksperci z całego świata obecni na kongresie World of Health Care 28.09.2017 w Hadze podkreślali rolę opieki koordynowanej i zapobiegania instytucjonalizacji seniorów. Tworzenie szpitalnych oddziałów geriatrycznych jest uważane za całkowicie niewłaściwy kierunek. Wg. Holendrów, rola geriatrów jest przede wszystkim konsultacyjna […]

2806, 2017

PFSz o sieci szpitali po publikacji wykazu szpitali PSZ

By |June 28th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali ze spokojem przyjmuje wykaz szpitali zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali (PSZ).  Kwalifikacja szpitali odbywała się w oparciu o jasno określone kryteria, które były szczegółowo omawiane przez MZ oraz NFZ, także na spotkaniach z przedstawicielami PFSz.  Szpitale zrzeszone […]

2006, 2017

UDL, zmiany: list organizacji pracodawców

By |June 20th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Informujemy, iż trzy reprezentatywne organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, BCC oraz Lewiatan wystosowały pismo do MZ z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych planowanych zmian w Ustawie o Działalności Leczniczej.  Wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości zakazu outsourcingu działalności medycznej przez szpitale.   […]

2006, 2017

Zmiany w Ustawie o działalności leczniczej

By |June 20th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Zapraszamy dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszania uwag w sprawie projektu zmiany Ustawy o działalności leczniczej.

Uwagi w formacie edytowanym prosimy przesyłać do Dyrektor Zarządzającej PFSz Ligii Kornowskiej: <ligia.kornowska@pfsz.org> do dnia 5 Lipca 2017.

 

Informacje o proponowanych zmianach znajdują się tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299403

2405, 2017

PFSz o konsultantach w ochronie zdrowia

By |May 24th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

PFSz pisze do Ministra Zdrowia

“W nawiązaniu do informacji o powołaniu zespołu do spraw konsultantów w ochronie zdrowia zwracam się z prośbą o uwzględnienie głosu pracodawców, organizatorów i menedżerów zdrowia.

Postulujemy zaproszenie przedstawiciela Polskiej Federacji Szpitali na spotkanie Zespołu celem prezentacji stanowiska […]

2005, 2017

Spotkanie z Ministrem Zdrowia

By |May 20th, 2017|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

19.05.2017. Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w spotkaniu władz Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Prezes PFSz wyraził poparcie pracodawców szpitali dla modelu, w którym lekarze posiadający inną specjalizację, niż z anestezjologii i intensywnej terapii, […]

1304, 2017

Szpitale ośrodkami pomocy doraźnej i ratunkowej

By |April 13th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Ewa Książek-Bator, członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali dla newslettera Termedii 13.04.2017
“- Z obecnego stanu rzeczy trzeba wyciągnąć wnioski. Możliwe są dwa rozwiązania. Albo poważna inwestycja w pomoc doraźną i wieczorową, albo – przeciwnie, koniec z fikcją, zwijamy taką pomoc, a […]

2802, 2017

PFSz o dodatkowej sprawozdawczości dla NFZ

By |February 28th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Uzasadnienie wprowadzenia zmian w komunikatach wymiany informacji z NFZ oraz rozliczania świadczeń (projekt zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 14.02.2017 r.)

Rozbudowano komunikat o możliwość sprawozdania informacji kwalifikacji do udzielenia świadczenia z rehabilitacji ogólnoustrojowej, oceny stopnia niepełnosprawności wg skali Rankina.

W związku […]

2102, 2017

PFSz o sieci szpitali

By |February 21st, 2017|Aktualności, Stanowiska|

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. „Sieć szpitali” to wyraźny zwrot w kierunku brytyjskiego modelu ochrony zdrowia, w którym istotną role odgrywają konsorcja szpitalno-ambulatoryjne, twz. Trusty NHS. W modelu brytyjskim finansowanie trustów ma charakter budżetowania, podobnie do […]

2002, 2017

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o jakości

By |February 20th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Zespół Młodzi Menedżerowie Medycyny przy PFSz we współpracy z PFSz pod nadzorem członka zarządu Ewy Książek-Bator z upoważnienia prezesa PFSz, przesłał na ręce Ministra Zdrowia stanowisko wobec projektu założeń ustawy o jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Z ramienia MMM prace koordynował […]