705, 2020

PFSz wnioskuje o spójne wytyczne

By |May 7th, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zwraca się do Głównego Inspektora Sanitarnego o spójne wytyczne postępowania na etapie “odmrażania” działalności szpitali.

Pismo do GIS skierowane drogą elektroniczną 06.05.2020

Sz.P. Jarosław Pinkas
Głowny Inspektor Sanitarny

DW
Sz. P.  Waldemar J. Kraska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Sz.P. Adam Niedzielski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Zarządzający […]

2904, 2020

PFSz apeluje do OZPiP

By |April 29th, 2020|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali apeluje do wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie do Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych o niepodejmowanie lub zaniechanie działań eskalujących niepokój wśród personelu medycznego, a przez to wpływających dezorganizująco […]

2304, 2020

Stanowisko PFSz – standardy świadczeń

By |April 23rd, 2020|Aktualności / COVID19, COVID-19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko

Odnosząc się do opublikowanego na stronie ww.gov.pl projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby […]

704, 2020

PFSz oraz Oracle Polska podpisują list intencyjny o współpracy

By |April 7th, 2020|Stanowiska|

List intencyjny o współpracy pomiędzy Polską Federacją Szpitali (PFSz) a firmą Oracle Polska został podpisany w marcu 2020r. przez Jarosława J. Fedorowskiego, Prezesa PFSz oraz Tomasza Bochenka, Dyrektora Generalnego Oracle Polska.

 

Celem ogłoszonego porozumienia jest poszukiwanie opartych na wiedzy naukowej i […]

1411, 2019

Stanowisko PFSz sprawie mechanizmu podziału środków na wynagrodzenia

By |November 14th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania mechanizmu podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

Zasady rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne od wielu miesięcy wzbudzają poważne wątpliwości wśród świadczeniodawców. Potwierdzają […]

1211, 2019

Projekt ustawy o wyrobach medycznych – stanowisko PFSz

By |November 12th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali przesyłała stanowisko w konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy o wyrobach medycznych (projekt z dnia 10.10.2019)

Link do procesu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326000

Uwagi PFSz mają na celu zminimalizowanie ryzyka dla szpitali związanego z antykonkurencyjnym charakterem niektórych zapisów projektu, a szczególnie w obszarze […]

1010, 2019

Stanowisko w sprawie nowelizacji kodeksu karnego, art.155

By |October 10th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Dnia 25 września 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja „RYZYKO PRAWNE NIEJEDNO MA IMIĘ” organizowane przez Polską Federację Szpitali. Podczas sesji „Odpowiedzialność zawodowa pracowników ochrony zdrowia” w ramach panelu dyskusyjnego został omówiony problem konstrukcji polskiego systemu ochrony zdrowia w kontekście […]

710, 2019

PFSz zwraca się do Rzecznika Praw Pacjenta

By |October 7th, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali zwraca się do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie badań wykonanych u pacjentów, którzy nie zgłosili się na wizytę kontrolną

Podczas Konferencji PFSz “Ryzyko prawne niejedno ma imię” w Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, 25.09.2019 występował Grzegorz […]

310, 2019

PFSz o niewspółmiernych karach dla szpitali

By |October 3rd, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz wystosowała pismo do Ministra Zdrowia z postulatem dostosowania wysokości kar do aktualnych realiów

W związku z prowadzonymi przez NFZ kontrolami prawidłowości realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Szpitale obciążane są karami […]

2309, 2019

PFSz o rosnących kosztach utylizacji odpadów medycznych

By |September 23rd, 2019|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Koszty związane z odpadami medycznymi rosną lawinowo.

Polska Federacja Szpitali zwraca uwagę na kolejny obszar kosztów, który rośnie w sposób niekontrolowany. Jest to obszar odpadów medycznych.  Z dostępnych danych wynika, że przeciętnie szpital, a raczej leczenie pacjenta skutkuje ok. 5kg odpadów […]