2309, 2021

PFSz o strategicznych rozwiązaniach dla stacjonarnej rehabilitacji leczniczej

By |September 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali proponuje Ministrowi Zdrowia strategiczne rozwiązania dla rozwoju stacjonarnej rehabilitacji leczniczej.

 Doświadczenie w zarządzaniu podmiotem rehabilitacyjnym wykazuje, że natychmiastowej zmiany wymagają następujące elementy:

1. odejście od narzucania liczby zatrudnionej kadry dla realizacji określonych zadań;

2. urealnienie (podwyższenie) wyceny świadczeń

Istotnym dla prawidłowego funkcjonowania stacjonarnej […]

2708, 2021

Opinia prawna: Ograniczanie odwiedzin w szpitalach

By |August 27th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali wraz z renomowaną Kancelarią DZP przedstawia opinię prawną dot. ograniczania odwiedzin w szpitalach.

Opinia może się okazać szczególnie pomocna dla szpitali, które w ostatnim czasie otrzymywały pisma sygnowane przez Kancelarię Lega Artis odnośnie rzekomego ograniczania praw pacjenta.

Od dnia […]

2608, 2021

Stanowisko PZPPF w sprawie ustawy o refundacji

By |August 26th, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Przekazujemy Stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 18 wiodących […]

2008, 2021

Uwagi PFSz- ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

By |August 20th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

 

Uwagi Polskiej Federacji Szpitali dot. projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

 

Zapisy ustawy są trudne do jednoznacznej oceny ze względu na brak projektów aktów wykonawczych. Powyższe uniemożliwia dokonanie pełnej oceny rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy.

Ustawa dotyczy tylko szpitali […]

2307, 2021

PFSz rozpoczyna wewnętrzne konsultacje w sprawie ustawy o jakości w ochronie zdrowia

By |July 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany do konsultacji publicznych projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349305

Uchwalenie ustawy będzie wymagało ogromnych zmian w organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w […]

806, 2021

Wspólna deklaracja współpracy przedstawicieli organów założycielskich,pracodawców, samorządów zawodowych i organizacji związkowych

By |June 8th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Obecni na spotkaniu w dniu 01.06.2021 r. w Warszawie wspólnie deklarują podjęcie działań na rzecz szeroko rozumianej współpracy w zakresie zapewnienia właściwego i stabilnego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych zabezpieczającego prawidłowe funkcjonowanie podmiotów leczniczych.

Zwracamy uwagę, że projektowana obecnie w Parlamencie nowelizacja […]

1105, 2021

Zatrudnianie lekarzy spoza UE- odpowiedź MZ

By |May 11th, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

W marcu Polska Federacja Szpitali skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo w sprawie zatrudniania lekarzy spoza UE w szpitalach.

Pełna treść pisma dostępna tutaj:

PFSz pyta Ministerstwo Zdrowia- personel medyczny spoza UE

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia:

“W przypadku uproszczonego systemu zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej nie mamy do czynienia z uznaniem tytułu […]

505, 2021

Zarządzenia Prezesa NFZ dla onkologii – stanowisko

By |May 5th, 2021|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali wraz  z Pracodawcami RP. Konfederacją Lewiatan oraz Komisją BCC ds. zdrowia zajęła stanowisko w sprawie zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie onkologii.

“Zarządzenia Prezesa NFZ nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, ale mimo to przekładają się w niezwykle istotny […]

2304, 2021

PFSz o standardzie rachunku kosztów w liście do MZ

By |April 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

 

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do zrzeszonych szpitali z prośbą o opinię dot. wprowadzania nowego standardu rachunku kosztów.

W ankiecie wzięli udział przedstawiciele 60 szpitali. Niemal 70% nie jest gotowe na pełne prowadzenie rachunku kosztów wg nowego Rozporządzenia MZ.

W opinii […]

2304, 2021

Komunikacja PFSz-GIS- Krajowa Baza Urządzeń Radiologicznych

By |April 23rd, 2021|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali wraz ze szpitalami zrzeszonymi w PFSz przygotowała uwagi na temat projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych – konsultacje społeczne.

Otrzymaliśmy odpowiedź z Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

” należy wskazać, iż uwzględnienie powyższych informacji […]