Stanowiska

1005, 2018

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ o świadczeniach kompleksowych – stanowisko PFSz

By |May 10th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

10.05.2018.  Stanowisko PFSz wobec przedłożonego do konsultacji społecznych projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe, zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia […]

702, 2018

Organizacja szkolenia Rezydentów

By |February 7th, 2018|Aktualności, Stanowiska|

Zapraszamy do lektury publikacji Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego na łamach czasopisma Menedżer Zdrowia o organizacji szkolenia rezydentów oraz postulatów środowiska pracodawców szpitali.

https://www.termedia.pl/mz/Dajmy-szanse-mlodym-czyli-o-organizacji-szkolenia-specjalizacyjnego,29079.html

2612, 2017

Stanowisko PFSz nt. optymalnego zaplanowania pracy personelu medycznego

By |December 26th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

22.12.2017 Stanowisko Polskiej Federacja Szpitali w związku z konsultacjami społecznymi projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia (MZ 598) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które dotyczy optymalnego zaplanowania pracy personelu medycznego.

Polska Federacja Szpitali popiera wprowadzenie nowych rozwiązań w […]

2311, 2017

Dyrektorzy Szpitali PFSz o sieci

By |November 23rd, 2017|Aktualności, Stanowiska|

“Menedżer Zdrowia” spytał dyrektorów o to, jak oceniają pierwsze dwa pierwsze miesiące funkcjonowania sieci szpitali. Przedstawiamy wypowiedzi Dariusza Madery, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i Zbyszka Przybylskiego, prezesa Szpitala Powiatowy we Wrześni.

Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, […]

2510, 2017

PFSz o systemie ochrony zdrowia i nakładach publicznych

By |October 25th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

List otwarty

Polska Federacja Szpitali przypomina wielokrotnie zgłaszane stanowisko dotyczące konieczności szybkiego i znacznego wzrostu nakładów publicznych na zdrowie, jednocześnie popierając postulaty pozostałych interesariuszy systemu.  Naszym celem musi być tworzenie nowoczesnego, kosztowo-efektywnego oraz partnerskiego systemu opieki zdrowotnej, co zostało precyzyjnie wyrażone w […]

1710, 2017

PFSz o nowoczesnej organizacji leczenia seniorów w szpitalach

By |October 17th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Eksperci z całego świata obecni na kongresie World of Health Care 28.09.2017 w Hadze podkreślali rolę opieki koordynowanej i zapobiegania instytucjonalizacji seniorów. Tworzenie szpitalnych oddziałów geriatrycznych jest uważane za całkowicie niewłaściwy kierunek. Wg. Holendrów, rola geriatrów jest przede wszystkim konsultacyjna […]

2806, 2017

PFSz o sieci szpitali po publikacji wykazu szpitali PSZ

By |June 28th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali ze spokojem przyjmuje wykaz szpitali zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali (PSZ).  Kwalifikacja szpitali odbywała się w oparciu o jasno określone kryteria, które były szczegółowo omawiane przez MZ oraz NFZ, także na spotkaniach z przedstawicielami PFSz.  Szpitale zrzeszone […]

2006, 2017

UDL, zmiany: list organizacji pracodawców

By |June 20th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Informujemy, iż trzy reprezentatywne organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, BCC oraz Lewiatan wystosowały pismo do MZ z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych planowanych zmian w Ustawie o Działalności Leczniczej.  Wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości zakazu outsourcingu działalności medycznej przez szpitale.   […]

2006, 2017

Zmiany w Ustawie o działalności leczniczej

By |June 20th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

Zapraszamy dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszania uwag w sprawie projektu zmiany Ustawy o działalności leczniczej.

Uwagi w formacie edytowanym prosimy przesyłać do Dyrektor Zarządzającej PFSz Ligii Kornowskiej: <ligia.kornowska@pfsz.org> do dnia 5 Lipca 2017.

 

Informacje o proponowanych zmianach znajdują się tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299403

2405, 2017

PFSz o konsultantach w ochronie zdrowia

By |May 24th, 2017|Aktualności, Stanowiska|

PFSz pisze do Ministra Zdrowia

“W nawiązaniu do informacji o powołaniu zespołu do spraw konsultantów w ochronie zdrowia zwracam się z prośbą o uwzględnienie głosu pracodawców, organizatorów i menedżerów zdrowia.

Postulujemy zaproszenie przedstawiciela Polskiej Federacji Szpitali na spotkanie Zespołu celem prezentacji stanowiska […]