Stanowiska

2102, 2022

Fundusz modernizacji: stanowisko PFSz

By |February 21st, 2022|Aktualności, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w sprawie Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Zadaliśmy następujące pytania:

Na jakim poziomie systemu szpitalnego zabezpieczenia (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

1002, 2022

MZ w sprawie obowiązkowych szczepień personelu medycznego.

By |February 10th, 2022|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

MZ odpowiada PFSz w sprawie obowiązkowych szczepień personelu medycznego.

Szczegóły w mailingu bezpośrednim do dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz. Prosimy o aktualizację adresów mailowych, a w przypadku pytań o kontakt z Urszulą Szybowicz, Dyrektor Operacyjną PFSz, urszula.szybowicz@pfsz.org

Jednocześnie zapraszamy dyrektorów szpitali, które jeszcze […]

2901, 2022

Modernizacja i poprawa efektywności szpitali: stanowisko PFSz

By |January 29th, 2022|Aktualności, Stanowiska|

Stanowisko PFSz w sprawie projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa #MiPESz

Polska Federacja Szpitali przesłała do Ministerstwa Zdrowia stanowisko w konsultacjach społecznych na temat projektu ustawy #MiPESz. PFSz przesłała także propozycje kierunków reform systemu ochrony zdrowia oraz szczegółowe uwagi […]

2401, 2022

PFSz pyta MZ o dodatki covidowe

By |January 24th, 2022|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Działając w imieniu szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie i pilne zajęcia stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia  w związku z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.11.2021 dotyczącego wprowadzenia nowych zasad rozliczania i wypłacania dodatkowego […]

1301, 2022

Obowiązkowe szczepienia – pytania do MZ

By |January 13th, 2022|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Dyrektor szpitala wobec obowiązku szczepień personelu.

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 roku Polska Federacja Szpitali poprosiła Ministra Adama Niedzielskiego o odniesienie się do następujących kwestii:
1) W jaki sposób Dyrektor Szpitala powinien wyegzekwować obowiązek przeprowadzania szczepień […]

3012, 2021

Reforma szpitali – konsultacje PFSz

By |December 30th, 2021|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Konsultacje wewnętrzne na temat projektu ustawy o reformie szpitalnictwa

Prosimy dyrektorów szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali o zgłaszanie uwag do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, ogłoszonego przez Ministra Zdrowia 30.12.2021 roku.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urszuli Szybowicz, […]

2912, 2021

PFSz o podwyżkach cen prądu dla szpitali

By |December 29th, 2021|Aktualności, Stanowiska|

PFSz zwraca się do Ministra Zdrowia w sprawie drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej

W piśmie wysłanym droga elektroniczna 28.12.2021, PFSz zwraca się z prośbą o wyjaśnienie i pilne zajęcia stanowiska w związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej, która w dużej […]

1312, 2021

List otwarty do MZ w sprawie szczepień w aptekach

By |December 13th, 2021|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali poparła stanowisko PharmaNET i wspólnie z organizacjami: Naczelna Izba Aptekarska, PharmaNET,  Federacja Pacjentów Polskich wystosowała list otwarty do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektowanych zmian w rozporządzeniach w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

W polskich aptekach […]

912, 2021

PFSz pisze do MZ- rozliczanie świadczeń udzielanych cudzoziemcom

By |December 9th, 2021|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Polska Federacji Szpitali zwróciła się do MZ i NFZ z prośbą o zajęcie stanowiska wobec problemów zgłaszanych przez dyrektorów szpitali, jak poniżej:

Prosimy o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w sprawie rozliczenia udzielania świadczeń zdrowotnych osób przebywających […]

312, 2021

Dodatki covid dla medyków

By |December 3rd, 2021|Aktualności, Komunikaty, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali złożyła petycję do Ministra Zdrowia o dokonanie zmian w poleceniu Ministra Zdrowia wydanym Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie zawierania umów określających zasady przyznawania dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 […]