Stanowiska

202, 2017

Stanowiska PFSz 2011-2016

By |February 2nd, 2017|Stanowiska|

Stanowiska i komunikaty PFSz opublikowane w latach 2011-2016 są dostępne na starej wersji strony internetowej Federacji w zakładce “aktywności”.

Zapraszamy do lektury.

http://www.federacjaszpitali.pl/29.html

 

102, 2017

KOS-zawał

By |February 1st, 2017|Stanowiska|

PFSz zajmuje stanowisko w sprawie koordynowanej opieki nad pacjentami z zawałem serca.

Polska Federacja Szpitali opiniuje pozytywnie założenia projektu zarządzenia Prezesa NFZ wprowadzającego nowe świadczenie – Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał).  Zgadzamy się przede wszystkim z celem przedmiotowego projektu, […]