2311, 2017

Dyrektorzy Szpitali PFSz o sieci

By |November 23rd, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

“Menedżer Zdrowia” spytał dyrektorów o to, jak oceniają pierwsze dwa pierwsze miesiące funkcjonowania sieci szpitali. Przedstawiamy wypowiedzi Dariusza Madery, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu i Zbyszka Przybylskiego, prezesa Szpitala Powiatowy we Wrześni.

Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, […]

2510, 2017

PFSz o systemie ochrony zdrowia i nakładach publicznych

By |October 25th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

List otwarty

Polska Federacja Szpitali przypomina wielokrotnie zgłaszane stanowisko dotyczące konieczności szybkiego i znacznego wzrostu nakładów publicznych na zdrowie, jednocześnie popierając postulaty pozostałych interesariuszy systemu.  Naszym celem musi być tworzenie nowoczesnego, kosztowo-efektywnego oraz partnerskiego systemu opieki zdrowotnej, co zostało precyzyjnie wyrażone w […]

1710, 2017

PFSz o nowoczesnej organizacji leczenia seniorów w szpitalach

By |October 17th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Eksperci z całego świata obecni na kongresie World of Health Care 28.09.2017 w Hadze podkreślali rolę opieki koordynowanej i zapobiegania instytucjonalizacji seniorów. Tworzenie szpitalnych oddziałów geriatrycznych jest uważane za całkowicie niewłaściwy kierunek. Wg. Holendrów, rola geriatrów jest przede wszystkim konsultacyjna […]

2806, 2017

PFSz o sieci szpitali po publikacji wykazu szpitali PSZ

By |June 28th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Polska Federacja Szpitali ze spokojem przyjmuje wykaz szpitali zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali (PSZ).  Kwalifikacja szpitali odbywała się w oparciu o jasno określone kryteria, które były szczegółowo omawiane przez MZ oraz NFZ, także na spotkaniach z przedstawicielami PFSz.  Szpitale zrzeszone […]

2006, 2017

UDL, zmiany: list organizacji pracodawców

By |June 20th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Informujemy, iż trzy reprezentatywne organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, BCC oraz Lewiatan wystosowały pismo do MZ z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych planowanych zmian w Ustawie o Działalności Leczniczej.  Wątpliwości dotyczą przede wszystkim możliwości zakazu outsourcingu działalności medycznej przez szpitale.   […]

2006, 2017

Zmiany w Ustawie o działalności leczniczej

By |June 20th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Zapraszamy dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz do zgłaszania uwag w sprawie projektu zmiany Ustawy o działalności leczniczej.

Uwagi w formacie edytowanym prosimy przesyłać do Dyrektor Zarządzającej PFSz Ligii Kornowskiej: <ligia.kornowska@pfsz.org> do dnia 5 Lipca 2017.

 

Informacje o proponowanych zmianach znajdują się tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299403

2405, 2017

PFSz o konsultantach w ochronie zdrowia

By |May 24th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

PFSz pisze do Ministra Zdrowia

“W nawiązaniu do informacji o powołaniu zespołu do spraw konsultantów w ochronie zdrowia zwracam się z prośbą o uwzględnienie głosu pracodawców, organizatorów i menedżerów zdrowia.

Postulujemy zaproszenie przedstawiciela Polskiej Federacji Szpitali na spotkanie Zespołu celem prezentacji stanowiska […]

2005, 2017

Spotkanie z Ministrem Zdrowia

By |May 20th, 2017|Aktualności / COVID19, Komunikaty / COVID19, Stanowiska|

19.05.2017. Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w spotkaniu władz Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Prezes PFSz wyraził poparcie pracodawców szpitali dla modelu, w którym lekarze posiadający inną specjalizację, niż z anestezjologii i intensywnej terapii, […]

1304, 2017

Szpitale ośrodkami pomocy doraźnej i ratunkowej

By |April 13th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Ewa Książek-Bator, członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali dla newslettera Termedii 13.04.2017
“- Z obecnego stanu rzeczy trzeba wyciągnąć wnioski. Możliwe są dwa rozwiązania. Albo poważna inwestycja w pomoc doraźną i wieczorową, albo – przeciwnie, koniec z fikcją, zwijamy taką pomoc, a […]

2802, 2017

PFSz o dodatkowej sprawozdawczości dla NFZ

By |February 28th, 2017|Aktualności / COVID19, Stanowiska|

Uzasadnienie wprowadzenia zmian w komunikatach wymiany informacji z NFZ oraz rozliczania świadczeń (projekt zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 14.02.2017 r.)

Rozbudowano komunikat o możliwość sprawozdania informacji kwalifikacji do udzielenia świadczenia z rehabilitacji ogólnoustrojowej, oceny stopnia niepełnosprawności wg skali Rankina.

W związku […]