Status prawny

Organizacja pracodawców wpisana pod numerem 402294 Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Numer rachunku bankowego

30 1600 1068 1843 0059 4000 0001, Bank BNP Paribas Polska SA, oddział w Warszawie

NIP i REGON

NIP: 7010339318
REGON: 146086853

Zapraszamy do kontaktu !

Adres pocztowy: Polska Federacja Szpitali, ul. Nowogrodzka 11, 5p. 00-513 Warszawa, Polska

Telefon mobilny centrali PFSz: +48  509 754 724

Telefon stacjonarny: +48 22 447-4300 (sekretariat PFSz, Kancelaria MillerCanfield).

E-mail: biuro@pfsz.org

Sprawy Finansowe: Ewa Książek-Bator – członek Zarządu i dyrektor finansowy PFSz; ewa.bator@pfsz.org

.

Nasza kancelaria prawna:

  

Radca Prawny PFSz: Dr Andrzej Chełchowski, Partner Zarządzający w kancelarii Miller Canfield

Ligia Kornowska

lekarz

Dyrektor Zarządzająca PFSz

Przewodnicząca Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy PFSz

tel. +48 690 875 075

e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org

Urszula Szybowicz

magister zdrowia publicznego

Dyrektor Operacyjna PFSz

tel. +48 697 752 855

e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org