POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania.  PFSz została założona w 2011 roku. Dziś należy do niej ponad 210 szpitali z obszaru całego kraju. w tym także lokalne związki szpitali.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali.   PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa

PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym.

Należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.

Reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia
Szpitale są liderem systemu ochrony zdrowia i funkcjonują optymalnie w zmieniających się warunkach
Wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu
1. Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej

2. Działanie na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej

3. Organizacja grup zakupowych

4. Doprowadzenie do obniżenia kosztów ubezpieczeń

5. Pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału

6. Stworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz ciągła poprawa jakości opieki szpitalnej

7. Informatyzacja oraz polepszanie ergonomiki pracy

8. Doprowadzenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej

9. Wymiana danych i benchmarking szpitali

10. Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu szpitalnictwa

11. Inne działania mające na celu poprawę sytuacji szpitali

Działamy na rzecz szpitali i ochrony zdrowia w Polsce i Europie.

Wprowadź swój szpital w XXI wiek.

Członkiem zwyczajnym może być szpital jako osoba prawna, a członkiem wspierającym  – związek szpitali jako grupa  albo osoba prawna lub fizyczna indywidualnie, jeśli popiera cele Federacji i uzyska akceptację Zarządu PFSz.
Kliknij “dołącz do nas” i dowiedz się więcej.

DOŁĄCZ DO NAS

POLITYKA I OPINIODAWSTWO

Wpływamy na wygląd opieki zdrowotnej w Polsce i Europie

Działamy przy rządzie oraz zabieramy stanowisko dotyczące bieżących wydarzeń w ochronie zdrowia.

WSPÓŁPRACA I KNOW-HOW

Dajemy wiedzę i kontakty

Organizujemy wymiany menedżerskie, konferencje, szkolenia, a także współpracę między podmiotami ochrony zdrowia.

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Pomagamy pozyskiwać kapitał i obniżać wydatki.

Inicjujemy zakupy grupowe, działamy na rzecz zmniejszenia kosztów ubezpieczeń, ułatwiamy pozyskiwanie dotacji.
0
Łóżek szpitalnych
0
Pracowników
0
Złotych – wartość usług