POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, czy modelu działania.

PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 550 szpitali. Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających: liczących się firm krajowych i międzynarodowych, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali.   PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

PFSz jest głosem polskich szpitali na forum krajowym, europejskim oraz światowym.

PFSz należy do największej wielobranżowej organizacji pracodawców w Polsce: Pracodawcy RP.

PFSz jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej oraz także Światowej Federacji Szpitali IHF – jedynej globalnej organizacji szpitali. 

PFSz została założona 10.10.2011 roku. w Warszawie

Reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia
Szpitale są liderem systemu ochrony zdrowia i funkcjonują optymalnie w zmieniających się warunkach
Wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu
1. Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej

2. Działanie na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej

3. Organizacja grup zakupowych

4. Doprowadzenie do obniżenia kosztów ubezpieczeń

5. Pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału

6. Stworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz ciągła poprawa jakości opieki szpitalnej

7. Informatyzacja oraz polepszanie ergonomiki pracy

8. Doprowadzenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej

9. Wymiana danych i benchmarking szpitali

10. Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu szpitalnictwa

11. Inne działania mające na celu poprawę sytuacji szpitali

Działamy na rzecz dobrostanu szpitali w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Wspieramy i promujemy dyrektorów szpitali, jako kluczowych uczestników systemu ochrony zdrowia

Członkiem zwyczajnym może zostać szpital jako osoba prawna na podstawie decyzji osoby uprawnionej do reprezentacji.

Członkiem wspierającym mogą zostać:  związek szpitali – jako podmiot grupowy, przedsiębiorstwo (firma) – jako osoba prawna, osoba fizyczna indywidualnie. Warunkami wstępnymi jest poparcie dla celów Federacji i uzyskanie akceptacji Zarządu PFSz.
Proszę otworzyć zakładkę “dołącz do nas” aby uzyskać więcej informacji. Deklaracje członkowskie można pobrać w zakładce “obowiązujące dokumenty”

Serdecznie zapraszamy do wspólnego działania w ramach Polskiej Federacji Szpitali – razem możemy więcej !

DOŁĄCZ DO NAS

POLITYKA I OPINIODAWSTWO

Wpływamy na wygląd opieki zdrowotnej w Polsce i Europie

Działamy przy rządzie oraz zabieramy stanowisko dotyczące bieżących wydarzeń w ochronie zdrowia.

WSPÓŁPRACA I KNOW-HOW

Dajemy wiedzę i kontakty

Organizujemy wymiany menedżerskie, konferencje, szkolenia, a także współpracę między podmiotami ochrony zdrowia.

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Pomagamy pozyskiwać kapitał i obniżać wydatki.

Inicjujemy zakupy grupowe, działamy na rzecz zmniejszenia kosztów ubezpieczeń, ułatwiamy pozyskiwanie dotacji.
0
Łóżek szpitalnych
0
Pracowników
0
Złotych – wartość usług