POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania.  PFSz została założona w 2011 roku. Dziś należy do niej w charakterze członków zwyczajnych ponad 210 szpitali z obszaru całego kraju. PFSz ma podpisane porozumienia o współpracy z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali. Network PFSz obejmuje ponad 450 szpitali.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali.   PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym.

PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.  PFSz współpracuje z Międzynarodową Federacją Szpitali IHF – jedyną światową organizacją szpitali.  Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających: liczących się firm oraz indywidualności systemu ochrony zdrowia.

 

Reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia
Szpitale są liderem systemu ochrony zdrowia i funkcjonują optymalnie w zmieniających się warunkach
Wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu
1. Wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej

2. Działanie na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej

3. Organizacja grup zakupowych

4. Doprowadzenie do obniżenia kosztów ubezpieczeń

5. Pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału

6. Stworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz ciągła poprawa jakości opieki szpitalnej

7. Informatyzacja oraz polepszanie ergonomiki pracy

8. Doprowadzenie do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej

9. Wymiana danych i benchmarking szpitali

10. Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu szpitalnictwa

11. Inne działania mające na celu poprawę sytuacji szpitali

Działamy na rzecz szpitali i ochrony zdrowia w Polsce i Europie.

Wprowadź swój szpital w XXI wiek.

Członkiem zwyczajnym może być szpital jako osoba prawna, a członkiem wspierającym  – grupowo związek szpitali albo firma lub osoba fizyczna indywidualnie, jeśli popiera cele Federacji i uzyska akceptację Zarządu PFSz.
Kliknij “dołącz do nas” i dowiedz się więcej.

DOŁĄCZ DO NAS

POLITYKA I OPINIODAWSTWO

Wpływamy na wygląd opieki zdrowotnej w Polsce i Europie

Działamy przy rządzie oraz zabieramy stanowisko dotyczące bieżących wydarzeń w ochronie zdrowia.

WSPÓŁPRACA I KNOW-HOW

Dajemy wiedzę i kontakty

Organizujemy wymiany menedżerskie, konferencje, szkolenia, a także współpracę między podmiotami ochrony zdrowia.

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Pomagamy pozyskiwać kapitał i obniżać wydatki.

Inicjujemy zakupy grupowe, działamy na rzecz zmniejszenia kosztów ubezpieczeń, ułatwiamy pozyskiwanie dotacji.
0
Łóżek szpitalnych
0
Pracowników
0
Złotych – wartość usług