Polska Federacja Szpitali i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
– obszary współpracy

Konferencje i konkursy

Jednym z obszarów współpracy Pracodawców RP z Polską Federacją Szpitali jest udział w przygotowanych razem przez obie organizacje – konferencjach. W ubiegłym roku Członkowie Zarządu PFSz byli wyróżnieni w trakcie I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP za dotychczasowe osiągnięcia. Organizacja Pracodawców RP chętnie odpowiada  na zaproszenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Polską Federację Szpitali. Współpraca ta pozwala na lepszą wymianę doświadczeń ekspertów i dzięki temu przyczynia się do podniesienia jakości dyskusji o ochronie zdrowia w Polsce.

Działalność ekspercka w branży medycznej a także w innych dziedzinach poprzez organizacje wspierające Federację

Pracodawcy RP z racji swojego statusu – reprezentatywnej organizacji pracodawców i jednocześnie reprezentatywnej organizacji świadczeniodawców mają możliwość delegowania swoich Członków, w tym Polskiej Federacji Szpitali do zasiadania w różnych gremiach. Szczególnie istotna jest dla nas Rada Dialogu Społecznego oraz jej zespoły branżowe i problemowe, które umożliwiają  dyskusję z przedstawicielami ministerstwa zdrowia, ale także innych resortów o potrzebnych i planowanych zmianach w ochronie zdrowia. Oprócz tego nasi przedstawiciele zasiadają w Radach do spraw Potrzeb Zdrowotnych, w Radzie Zdrowia Publicznego, w Radzie Taryfikacji, w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, Wojewódzkich Oddziałach NFZ a także m.in. w Radzie Funduszu w Warszawie. Tworzymy silną grupę ekspertów, co umożliwia  szeroki dostęp do wiedzy i podejmowania właściwych decyzji.

Dialog społeczny w zakresie prawa pracy i ustaw niezbędnych w działalności medycznej

Pracodawcy RP a także PFSz w ramach swoich statutowych zobowiązań i ustawowych uprawnień są włączeni w pracę nad projektami ustaw – wiąże się to nie tylko z przekazywaniem nam projektów ustaw do konsultacji, ale także z pracami nad nimi w m.in. w Parlamencie RP. To bardzo ważny obszar naszych działań, wymagający sporej rozwagi, gdyż przy tak dużej liczbie Członków i różnych interesach trudno jest wypracować jednolite stanowisko – ale ta konieczność zawierania kompromisów jest wartością dodaną dużych organizacji zrzeszających praktycznie wszystkich przedstawicieli poszczególnych grup sektora ochrony zdrowia.

Wspieramy przedsiębiorców poprzez:

  • promowanie pożądanego wizerunku pracodawcy – zarówno Pracodawcy RP jak PFSz w ramach swojej codziennej pracy komunikują się z mediami przekazując wiedzę ekspertów, w tym promując i broniąc wizerunku pracodawców. W ciągu roku jesteśmy cytowani ok 4-5 tysięcy razy.

  • upowszechnianie dobrych praktyk zarządczych – Pracodawcy RP a także PFSz współpracują z instytucjami publicznymi oferując swoim Członkom m.in. szkolenia omawiające wchodząc w życie zmiany w prawie dzięki czemu Członkowie są zawsze na bieżąco i jest im łatwiej podejmować decyzje zarządcze. Organizowaliśmy w ostatnim okresie szkolenia z zakresu IOWISZA, prawa pracy, możliwości pozyskania dotacji unijnych.

  • przygotowywanie analiz i opinii – to jeden z kluczowych obszarów działalności Pracodawców RP i PFSz we współpracy z Członkami. Przekazujemy co roku około kilkudziesięciu stanowisk do projektów aktów prawnych z obszaru zdrowia, interweniujemy w sprawach Członków, ale także przedstawiamy liczne opinie mediom.

Współdziałanie z innymi organizacjami jak Związki, Stowarzyszenia Pacjentów, Wyższe Uczelnie itp.

Współpraca z otoczeniem ochrony zdrowia, z pozostałymi interesariuszami, jest niezwykle ważna, gdyż umożliwia podejmowanie wspólnych działań i zwiększania efektywności podejmowanych inicjatyw. Pracodawcy RP  oraz PFSz prowadzą razem przedsięwzięcia zmierzające do zaangażowania wszystkich organizacji mających wpływ na ochronę zdrowi, m.in Pracodawcy RP realizują projekt wraz z organizacjami pacjentów, podjęliśmy także próbę angażowania przedstawicieli uczelni wyższych do wspierania naszych inicjatyw.  Jesteśmy otwarci na każdą nową propozycję współpracy aby wspierać naszych Członków.