PREZES

JJF$2Cflags$2Ccompressed

Jarosław J. Fedorowski

prof. uniw., MD, PhD, MBA, FACP, FESC, FPAMC

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali. Wiceprzewodniczący platformy Zdrowe Zdrowie Pracodawców RP. Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii oraz koordynowanej ochrony zdrowia.  Po studiach na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej pracował w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu oraz Katedrze Mikrobiologii w Katowicach.  Po nostryfikacji dyplomu lekarza w USA ukończył szkolenie specjalizacyjne w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku i Savannah.  Przez wiele lat pracował w USA jako samodzielny lekarz specjalista, szef departamentu medycyny i członek zarządu ds medycznych szpitala klinicznego oraz jako nauczyciel akademicki. Pracował także jako specjalista konsultant w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii. Konsultant Sieci Medycznej University of Vermont z siedzibą w Burlington.

Absolwent studiów executive MBA ze specjalizacją z zarządzania ochroną zdrowia w USA oraz szkoleń podyplomowych Harvard Medical School, Temple University School of Medicine, American College of Physician Executives, American College of Cardiology, American Heart Association oraz American College of Managed Care Medicine. Posiada doktorat z medycyny University of the State of New York oraz doktorat z nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W roku 1997 uzyskał stopień docenta, a w 2003 uzyskał amerykański stopień profesora uniwersyteckiego (associate professor) medycyny klinicznej na University of Vermont College of Medicine.

Współzałożyciel, prezes, a następnie członek rady nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA.  Członek zarządu spółki należącej do austriackiej grupy szpitali Hospitals. Konsultant międzynarodowych firm doradczych oraz funduszy inwestycyjnych. Wieloletni profesor uniwersytecki i wykładowca studiów MBA dla kadry medycznej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz medycznych studiów anglojęzycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Uczelni Łazarskiego.   Autor, w większości pierwszy autor, ponad 100 publikacji z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia.  W roku 1996 opublikował pierwszy na świecie opis przypadku obrzęku tarczy nerwu wzrokowego jako pierwotnego objawu choroby Lyme.  W USA przez ponad 5 lat samodzielnie kierował zespołami naukowymi na terenie szpitalnego akademickiego ośrodka badawczego w przebiegu 22 wieloośrodkowych badań klinicznych, których rezultaty zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak Lancet, czy Journal of Clinical Oncology.   Twórca programowy i dyrektor najbardziej poważanej konferencji rynku szpitalnictwa “Hospital Management”.  Występował podczas międzynarodowych konferencji, mi.n.: European Hospital Federation (Berlin), European Association of Hospital Managers (Luxemburg), MedinIsrael (Tel Aviv), Friends of Europe Health Working Group (Brussels), American College of Cardiology (Los Angeles), American College of Chest Physicians (New York), Hospital International Management (Prague), czy Southern Medical Association (Kansas City).  Uczestnik grupy roboczej ds. Ochrony Zdrowia think-tanku Friends of Europe,  współautor raportu “Adapting EU Health Policy to an Evolving Europe”.  W roku 2017 pozyskał dla Polskiej Federacji Szpitali prestiżowy grant naukowy amerykańskiego National Cancer Institute na realizację badań dotyczących polityki antynikotynowej w polskich szpitalach.  Członek rady programowej narodowej debaty “Wspólnie dla Zdrowia” oraz Zespołu Trójstronnego ds Zdrowia, a także członek prezydium krajowej Rady ds Kompetencji w ochronie zdrowia.  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia.

Wymieniony w “Who is Who in Medicine and Healthcare, Millenium Edition 2000” (USA).  Otrzymał tytuły “Fellow of the American College of Physicians”, “Fellow of the European Society of Cardiology” oraz “Fellow of the Polish Association of Managed Care”. Członek zespołu muzycznego “Kardioband” (perkusja), kapitan jachtowy, instruktor żeglarstwa i ratownik wodny.  Pasjonat historii Słowian południowych, a szczególnie Chorwacji oraz geografii regionu wybrzeża Adriatyku oraz półwyspu bałkańskiego.

ZARZĄD

Zarząd Polskiej Federacji Szpitali 
(po zmianach składu przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.12.2014 w Nieporęcie)
Prezes PFSz: Jarosław J. Fedorowski – Warszawa
Wiceprezes Zarządu PFSz: Janusz Boniecki – Ostróda
Prezes Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, Sp. z o.o.
Członkowie Zarządu PFSz:
Wiceprezes Zarządu: Janusz Boniecki – Ostróda
Prezes Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, Sp. z o.
Ewa Książek-Bator – Gdańsk – Członek Zarządu ds. Finansowych PFSz
b. Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Członek
Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych
(powołana do Zarządu PFSz 04.12.2014)
Zbyszko Przybylski – Września
Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni, Sp. z o.o., Prezes
Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych
Irena Kierzkowska – Olsztyn
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, Wiceprezes
Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur
Mariusz K. Wójtowicz – Zabrze
Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu, Sp. z o.o., Prezes Związku
Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego
Dariusz Oleński– Biała Podlaska
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej
(powołany do Zarządu PFSz 10.12.2015)
Dyrektor Zarządzający PFSz:
Ligia Kornowska – Poznań
od 03.03.2017
kontakt: ligia.kornowska@pfsz.org, tel. 690 875 075
Dyrektor Zarządzający PFSz: 3’2015-3’2017
Anna Banaszewska – Warszawa
 
 .

RADA NACZELNA

PFS$2CNieporet$2C2015
Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali – Druga Kadencja

 1. Przewodniczący Rady Naczelnej: Krzysztof Bederski, Pełnomocnik, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 2. Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej: Irena Petryna, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn
 3.   Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej:Bogusław Budziński, Dyrektor, Dom Lekarski SA, Szczecin.  Koordynator Krajowy Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE  (powołanie na funkcję Wiceprzewodniczącego 04.12.2014)

Członkowie Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali – Druga Kadencja ze zmianami

 1. Maciej Banach, Dyrektor, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź (powołanie do RN 07.12.2017)
 2. Krystyna Barcik, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica
 3. Iwona Bednarek, Z-ca Dyrektora, Miejskie Centrum Medyczne im. Dr. Karola Jonschera, Łódż (2014-2017)
 4. Andrzej Chełchowski, Partner, Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. Sp. k., Warszawa
 5. Danuta Ciecierska, Prezes,Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Żyrardów (2012-2017)
 6. Piotr Ciompa, Dyrektor, Szpital Wojewódzki w Przemyślu (powołanie do RN 07.12.2017)
 7. Krzysztof Czerkas, b. Prezes Zarządu,  Szpital w Kościerzynie Sp z o.o. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 8.  Jacek Domejko, b. Dyrektor, Regionalny Szpital Latawiec, Świdnica.  Wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych  (2012-2017)
 9.  Renata Ruman-Dzido, Dyrektor, Szpital Wojewódzki, Opole (2012-2017)
 10. Rafał Holanowski, Prezes Zarządu, Supra Brokers, SA (powołanie do RN 07.12.2017)
 11. Beata Jagielska, Wicedyrektor Centrum Onkologii Instytut im. Skłodowskiej-Curie, Warszawa (powołanie do RN 07.12.2017)
 12.  Maciej Karbowiak, Prezes Zarządu, Tamal Sp. z o.o., Warszawa
 13. Krzysztof Kasprzak, b. Komendant, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz (2012-2017)
 14. Wanda Korzycka-Wilińska, Dyrektor, Szpital Uniwersytecki im. Biziela, Bydgoszcz (powołanie do RN 07.12.2017)
 15.   Roman Lewandowski, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, Ameryka
 16.  Bożena Łapińska, Dyrektor,  Dyrektor, Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny, Suwałki
 17.  Bożena Łaz, Dyrektor, Szpital w Wieluniu, Wieluń (2012-2017)
 18. Dariusz Madera, Dyrektor, Szpital Uniwersytecki w Opolu, Opole (powołanie do RN 07.12.2017)
 19.  Małgorzata A. Majer, Prezes Zarządu, Szpital Specjalistyczny, Brzeziny. Poprzedni Prezes, Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ
 20.  Piotr Miadziołko, Dyrektor Naczelny, Szpital w Gostyniu, Gostyń
 21.  Janusz Michalak, Prezes, Termedia Sp. z o.o., Poznań
 22.  Sławomir Nawrocki, Prezes Zarządu, Centrum Medyczne Klara, Sp. z o.o., Częstochowa (powołanie do RN 04.12.2014)
 23. Mariusz Paszko, Prezes Zarządu, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Zamość (powołanie do RN 07.12.2017)
 24.  Radosław Pigoń, b. Dyrektor Naczelny, Szpital Powiatowy, Radomsko (2012-2017)
 25. Anna Pilarczyk-Sprycha, Dyrektor, Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zawiercie. (powołanie do RN 07.12.2017)
 26. Łukasz Rozdeiczer, Prezes Zarządu, Batna Group Sp. z o .o., Warszawa (powołanie do RN 07.12.2017)
 27.  Tomasz Sadrzak, Ekspert ds infrastruktury szpitalnej, Warszawa (2012-2017)
 28.  Anna Szczerbak, b. Prezes Zarządu, Nafis SA, Poznań. Oficer Łącznikowy Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Wiceprezes, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.  Wiceprezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia.
 29. Piotr Szenk, ordynator oddziału chirurgii, Szpital Powiatowy w Garwolinie; b. Dyrektor, Szpital Powiatowy w Sochaczewie, Sochaczew (powołanie do RN 07.12.2017)
 30. Tadeusz Urban, Prezes Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Zabrzu, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Zabrze (powołany do Rady 10.12.2015)
 31.  Krystyna Walendowicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. Jasińskiego w Zakopanem (powołanie do RN 01.12.2016)
 32.  Beata Wieczorek-Wójcik, Pielęgniarka Naczelna, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
 33.  Andrzej Zieleniewski, Dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, Wejherowo
 34.  Zdzisław Ziółkowski, Dyrektor Operacyjny, Radomskie Centrum Onkologii, Radom (2012-2017)
 35. Dorota Gałczyńska-Zych, Dyrektor Szpitala Bielańskiego, Warszawa (powołanie do RN 07.12.2017)