Zespół Ekspertów Ochrony Zdrowia

Zespół został powołany przez Prezesa PFSz celem wykonywania zadań o charakterze eksperckim w obszarze sektora ochrony zdrowia i wspierania władz oraz członków Polskiej Federacji Szpitali.  Jako część organizacji pracodawców prowadzącej m.in. działalność gospodarczą, jaką jest Polska Federacja Szpitali, Zespół jest w pełni zdolny do podejmowania się prac także na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Kontakt: Dyrektor Zarządzająca PFSz Ligia Kornowska, ligia.kornowska@pfsz.org

Z ZESOZ współpracują eksperci: aktualni oraz byli dyrektorowie szpitali, byli menadżerowie NFZ, naukowcy, analitycy, eksperci ds infrastruktury, finansiści, medycy, prawnicy, eksperci zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem, jakości, ubezpieczeń, logistyki i zakupów oraz inni.  Zespół pracuje w trybie zadaniowym.

Dołącz do nas

Osoby zainteresowane współpracą w charakterze eksperta prosimy o przesyłanie życiorysu wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail podany powyżej.

Zadania

  • Opracowywanie publikacji, raportów, opinii i analiz dotyczących różnorodnych aspektów działalności leczniczej
  • Przeprowadzanie kompleksowych oraz szczegółowych audytów zewnętrznych szpitali oraz innych podmiotów leczniczych
  • Prowadzenie analiz w zakresie wpływu planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia na organizację pracy szpitali,
  • Przygotowywanie projektów stanowisk na potrzeby Polskiej Federacji Szpitali,
  • Proponowanie uwag zgłaszanych w procesie konsultacji społecznych aktów prawnych,
  • Uczestniczenie w posiedzeniach parlamentarnych zespołów ds. ochrony zdrowia
  • Współpraca ekspercka z organizacjami pozarządowymi
  • Udział w konferencjach sektora ochrony zdrowia