tisch-hospital-lobby

Know-how

Nowoczesne podejście

Zarządzanie na światowym poziomie

shutterstock_110304980-1170×780

Współpraca

Zasoby

Nawiązywanie kontaktów w całej Europie

Członkowie Zwyczajni

Zapraszamy Szpitale do przyłączenia się do Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

Członkiem zwyczajnym może być pracodawca jako osoba prawna, który świadczy usługi z zakresu lecznictwa i opieki medycznej stacjonarnej. Jesteśmy organizacją szpitali oraz ośrodków opieki medycznej, w których pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, są żywieni i zakwaterowani.

Wystarczy wypełnić deklarację, dokonać wpłaty składki oraz wpisowego, a następnie przesłać skan deklaracji wraz z dowodem wpłaty na nasz adres e-mailowy. Prawa i obowiązki określa statut.  Członkom zwyczajnym przysługuje pełne prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu

  • Składka: 2000zł rocznie
  • Wpisowe: 1000zł jednorazowo
  • Dotyczy: składki członkowskiej wpłacanej przez szpital w roku 2021, składka obejmuje kolejne 12 miesięcy członkostwa
  • Podstawa: Uchwała Rady Naczelnej PFSz w dniu 3.12.2020 r. podczas posiedzenia w Warszawie

Członkowie Wspierający – Związki Szpitali

Członkiem wspierającym mogą być związki szpitali działające na poziomie lokalnym lub też związki szpitali o określonym profilu działania, czy określonym modelu własnościowym.  Polska Federacja Szpitali z przyjemnością rozpatrzy wnioski takich organizacji w trybie indywidualnym – prosimy o przesłanie e-maila lub deklaracji członka wspierającego.  Prawa i obowiązki określa statut.

Następnie wystarczy wypełnić deklarację, dokonać wpłaty składki oraz wpisowego, a następnie przesłać skan deklaracji wraz z dowodem wpłaty na nasz adres e-mailowy.

Dlaczego warto do nas dołączyć

1. POLITYKA

Wpływamy na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej. Opiniujemy projekty ustaw oraz działamy na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej w medycynie.

2. OSZCZĘDNOŚĆ

Organizujemy grupy zakupowe, które pozwalają znacznie obniżyć koszty. Wpływamy na obniżenie kosztów ubezpieczenia.

3. WSPÓŁPRACA

Działamy na rzecz informatyzacji szpitali, polepszenia ergonomiki pracy. Zacieśniamy współpracę z sektorem opieki ambulatoryjnej.

4. KNOW-HOW

Pomagamy w zarządzaniu, pozyskiwaniu kapitału oraz kontaktów. Organizujemy konferencje i szkolenia.

5. DANE

Zapewniamy wymianę danych oraz benchmarking szpitali. Umożliwiamy kooperację międzynarodową.

Polska Federacja Szpitali jest  jedynym takim przedsięwzięciem w Polsce.

Codziennie pomagamy ponad 200 szpitalom. Bądź częścią naszej prestiżowej organizacji.

Działaj z nami na rzecz szpitali i ochrony zdrowia.