W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Wolicy Sławomira Wysockiego przesyłamy zaproszenia na dwudniową  II Międzynarodową Konferencję Rola Zielonych Szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, która odbędzie się 13 i 14 czerwca 2023 roku w Kaliszu .

Informacja i program konferencji znajduje się na stronie https://szpital.wolica.pl/miedzynarodowa-konferencja-rola-zielonych-szpitali-w-przeciwdzialaniu-zmianom-klimatu-2/

Celem Konferencji organizowanej przez Szpital w Wolicy, jest po raz kolejny poruszenie tematu postępujących zmian klimatycznych oraz możliwych metod ich zapobiegania w ramach kompleksowych rozwiązań (technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych), które mogą zostać wdrożone w instytucjach ochrony zdrowia.
Ochrona środowiska stała się bowiem ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego i wymaga stworzenia narzędzi, które pozwolą uwzględniać zdrowie w różnego rodzaju decyzjach, planach, politykach i inwestycjach.

Podczas konferencji będziemy prezentować przykłady służące do wymiany poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych wyzwań w społeczeństwie postpandemicznym oraz w kontekście niebezpiecznych zmian klimatu. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska medycznego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli europejskich szpitali na rzecz promowania zdrowego i odpowiedzialnego zarządzania placówkami, tak by ekonomia była spójna z ekologią. Z danych raportu „Zielone szpitale” wynika, że przeszło 71% emisji GHG pochodzi z łańcucha dostaw dla sektora zdrowotnego, tj. produkcji, transportu leków, urządzeń medycznych, jedzenia i wyposażenia dla szpitali. Przy obecnych zobowiązaniach prowadzących świat do ocieplenia o 2,4°C, koszt zaniechania działań na rzecz klimatu i zdrowia znacznie przewyższy koszty podjęcia natychmiastowych działań. Szybka dekarbonizacja może zapobiec większości z 3,3 miliona zgonów powodowanych zanieczyszczeniami powietrza, które mają miejsce każdego roku na świecie. Chcemy namawiać do ekologicznego stylu życia, ekologicznych rozwiązań w modernizacji budynków służby zdrowia, ekologicznych rozwiązań w prowadzeniu placówki służby zdrowia, by wspólnie efektywnie wpływać na ochronę środowiska i być ambasadorami zielonej energii i zdrowego klimatu. Konferencja ma charakter otwarty – zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tematem postępujących zmian klimatycznych oraz podjęciem działań na rzecz zdrowej, zrównoważonej przyszłości.

Wymiernym efektem II Międzynarodowej Konferencji „Rola zielonych szpitali w przeciwdziałaniu zmianom klimatu” w Kaliszu ma być podpisane partnerstwo wielkopolskich szpitali na rzecz ochrony środowiska.

Prelegencie oraz goście, którzy planują dwudniowy pobyt,  mogą rezerwować miejsca w hotelu:

https://komodaresidence.pl/

https://www.hotel-europa.pl/