Polska Federacja Szpitali (PFSz) wraz z Zamojskim Szpitalem Niepublicznym, Sp. z o.o. zaprasza na „VIII Regionalną Konferencję PFSz Zamość 2023” poświęconą ochronie zdrowia Województwa Lubelskiego w świetle aktualnej sytuacji rynkowej.

Organizowana 25 maja 2023 roku konferencja naukowo-szkoleniowa pozwoli na wymianę   doświadczeń i pogłębienie wiedzy oraz będzie okazją do nawiązania współpracy w kierunku poprawy funkcjonowania lecznictwa szpitalnego na Lubelszczyźnie.

Jednym z głównych tematów tegorocznej konferencji będzie bezpieczeństwo szpitali. Będziemy także mówić o zrównoważonym rozwoju w ochronie zdrowia i naszych działaniach dla polskich szpitali.

Poprzez organizację konferencji adresowanej do wszystkich szpitali województwa lubelskiego, pragniemy wzmacniać dialog i działania w kierunku zamian w organizacji i zarządzaniu sektora szpitalnego.  W konferencji wezmą udział eksperci i specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym członkowie władz i szpitali zrzeszonych w PFSz z różnych stron naszego kraju.

Rejestracja na konferencję  TUTAJ

Szczegółowy program konferencji

Konferencja 2023 PFSz zaproszenie aktualne_popr-kopia 2

 

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.

 

Rejestracja na konferencję  TUTAJ