Poznaj istotne dla branży medycznej aktywności europejskie

Aktywności europejskie to zakładka, w której specjaliści Polskiej Federacji Szpitali prezentują, przybliżają i omawiają kluczowe dla branży medycznej projekty, dyrektywy oraz regulacje międzynarodowe.

O jakich aktywnościach europejskich można dowiedzieć się na stronie PFSz?

Aktywności europejskie PFSz dotyczą m.in. następujących zagadnień:
Dyrektywa NIS 2 (Network and Information Systems Directive) – dyrektywa bezpieczeństwa sieci i informacji (w tym m.in. Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a także HERA, czyli jak działa Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia)
EHDS (European Data Space) – europejska przestrzeń danych medycznych (w tym m.in. główne cele Projektu Europejskiej Przestrzeni Danych Medycznych EHDS, a także Stanowisko Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w sprawie EHDS – European Data Space)
Regulacja MDR (Medical Devices Regulation), czyli co trzeba wiedzieć na temat obowiązującej regulacji w sprawie wyrobów medycznych, a także jakie są najpoważniejsze obawy Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE)
Projekt HOSMART AI (innowacyjna platforma integrująca robotykę oraz technologie sztucznej inteligencji). Czy projekt, w który poważnie zaangażowana jest Europejska Federacja Szpitali (HOPE) okaże się przełomowy? Czy sztuczna inteligencja (AI) i robotyka w medycynie będzie rozwijać się nadal w tak błyskawicznym tempie? W ramach Projektu HOSMART AI odbyły się również warsztaty. Uczestniczyła w nich z ramienia Polskiej Federacji Szpitali (PFSZ) Pani Joanna Siudak. Jak twierdzi polska specjalistka ds. implementowania nowoczesnych rozwiązań robotycznych, „ważnym aspektem warsztatu była praca z pozyskiwaniem oraz obrabianiem ogromnych ilości danych, które pojawiają się na każdym etapie procesu leczenia. Jest to element istotny z punktu widzenia analizy baz danych, dzięki którym możemy wyciągać wnioski usprawniając naszą pracę, szybciej znajdując zależności w wynikach badań pacjentów czy przewidując następstwa konkretnych zdarzeń”. Zapraszamy do obszernej lektury!

Aktywności europejskie Polska Federacja Szpitali PFSz

Aktywności europejskie Polska Federacja Szpitali PFSz

Oto najnowsze aktywności europejskie wybrane przez ekspertów PFSz:

Bądź na bieżąco z PFSz